Strony pracownicze

W celu uzupełnienia swojego profilu pracowniczego należy zalogować się do systemu CMS, który dostępny jest pod adresem:

www.ur.edu.pl/contao

Do powyższego systemu logujemy się w ten sam sposób jak do pozostałych systemów Uczelnianych:

Login - tutaj należy wpisać swój adres służbowy wraz z domeną @ur.edu.pl
Hasło - należy podać hasło, którym logujemy się do pozostałych systemów Uczelnianych, takich jak poczta oraz EOD

Po zalogowaniu do systemu mamy dwie opcję, pozwalające na przejście do edycji strony pracowniczej:

 

Aby przystąpić do uzupełnienia swojego profilu, musimy go najpierw aktywować:

Następnie należy wypełnić wszystkie pola przy których znajduje się czerwona gwiazdka - są to pola obowiązkowe:

 

Pole z adresem e-mail zostanie uzupełnione automatycznie naszym adresem służbowym.

Dodatkowo każdy posiada możliwość uzupełnienia numeru ORCID, pola tekstowego oraz dodania linków.

Lista publikacji naukowych będzie wyświetlana automatycznie z systemu Expertus. Warunkiem koniecznym jest podanie swojego numeru ORCID.

W celu dodania swojego zdjęcia profilowego należy wybrać opcję "Zmień zaznaczenie":

 

UWAGA

Nasze zdjęcie powinno mieć odpowiednie proporcje. Zaleca się, aby szerokość i wysokość zdjęcia były do siebie zbliżone, ewentualnie wysokość zdjęcia może być minimalnie większa od jego szerokości. Przykład dobrego rozmiaru zdjęcia to np. 512x512

 

Następnie u góry należy wybrać opcję "Wyślij pliki":

Następnie po prawej stronie klikamy w ikonę żółtej strzałki:

 

W tym momencie należy wczytać zdjęcie z dysku naszego komputera:

Po wczytaniu zdjęcia do menedżera plików, klikamy w przycisk "Wróć":

Następnie klikamy w ikonę plusa przy nazwie naszego katalogu (każdy użytkownik posiada swój indywidualny identyfikator, który jest jednocześnie nazwą katalogu). Zaznaczamy nasze zdjęcie klikając w białe kółko po prawej stronie. Ostatnią czynnością jest kliknięcie przycisku "Zastosuj" w prawym dolnym rogu okna:

  

Po uzupełnieniu wymaganych pól, ostatnim krokiem jaki należy wykonać jest zapisanie zmian. Służy do tego opcja "Zapisz" znajdująca się na samym dole po lewej stronie:

 

 

Po opublikowaniu swojego profilu jest on dostępny na poniższej stronie:

https://www.ur.edu.pl/pl/pracownik/strony-pracownicze

W celu łatwiejszego wyszukania swojego profilu można skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się u góry strony.

Aby  wylogować się z systemu CMS należy skorzystać z opcji "Wyloguj" znajdującej się w prawym górnym rogu:

 

 

Oczywiście zarówno zdjęcie jak i wszystkie pozostałe pola można w dowolnym momencie edytować. W tym celu należy ponownie zalogować się do systemu, następnie dokonać edycji wybranych pól oraz zapisać dokonane zmiany.