Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
dr hab. Elżbieta Rokosz, prof. UR

al. T. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Bud. A1, pok. 40
tel. +48 17 872 10 12
e-mail: prorektor.sk@ur.edu.pl

EO9A6632.jpg [1.27 MB]