Studenckie koła tworzą innowacje

 

Aktualnie realizowane projekty

1 Bezwektorowa modyfikacja mikroalg w celu uzyskania innowacyjnego źródła
składników bioaktywnych
Konkurs Studenckie koła tworzą innowacje
Numer SKN/SP/570714/2023 - Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje.
Kierownik dr Daniel Broda - Studenckie Koło Naukowe BIO-TECH
Kwota 70 000 zł.
Opis Celem projektu jest zainteresowanie studentów kierunku biotechnologia badaniami, których przedmiotem są mikroalgi. W szczególności badaniami w zakresie pozyskiwania nowych organizmów, ich identyfikacji, modyfikacji, charakterystyki oraz testowania ich potencjału praktycznego wykorzystania.
Okres realizacji 28.04.2023 - 27.04.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Przyrodniczych
2 Toksykowigilancja i prewencja zatruć oraz pierwsza pomoc w zatruciach
ksenobiotykami mającymi aktualne znaczenie kliniczne w Polsce
Konkurs Studenckie koła tworzą innowacje
Numer SKN/SP/570184/2023 - Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje.
Kierownik dr hab. Kamil Jurowski - Studenckie Koło Naukowe MŁODYCH TOKSYGOLOGÓW "PARACELSUS"
Kwota 64 950 zł.
Opis Przedmiotem projektu jest stworzenie interdyscyplinarnych warunków do realizacji innowacyjnych zadań badawczych w zakresie aktualnych wyzwań związanych z ksenobiotykami mającymi kliniczne znaczenie w Polsce. P
rzedmiot projektu będzie realizowany na trzech płaszczyznach (luki w zakresie wiedzy praktycznej, która w Polsce jest bardzo słabo rozwinięta) oddziałując na społeczeństwo globalnie: toksykowigilancja, prewencja zatruć, pierwsza pomoc w zatruciach.
Okres realizacji 28.04.2023 - 27.04.2024
Nazwa jednostki Kolegium Nauk Medycznych