Program Erasmus+

 

Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027)
ECHE - 101009165
Erasmus code - PL RZESZOW02
PIC - 984448830, OID - E10171468

 
 
Uniwersytet Rzeszowski otrzymał od Komisji Europejskiej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na cały okres trwania programu Erasmus+ (lata 2021 – 2027), która uprawnia naszą Uczelnię do udziału w programie Erasmus+.
 

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W sektorze Szkolnictwo wyższe mogą uczestniczyć szkoły wyższe, ich studenci i pracownicy, a w niektórych działaniach – również inne organizacje współpracujące z uczelniami. Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników oraz koordynować międzynarodowe projekty lub brać w nich udział jako partnerzy. Warunkiem udziału uczelni w programie jest posiadanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka.

W sektorze Szkolnictwo wyższe będą realizowane  trzy kluczowe akcje:
Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Wyjazdy edukacyjne studentów i pracowników uczelni
Akcja 2: Współpraca organizacji i instytucji - Współpraca instytucji szkolnictwa wyższego przy realizacji międzynarodowych projektów
Akcja 3: Działania centralne zarządzane przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli:
- Działania Erasmus Mundus
- Sojusze na rzecz innowacji
- Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym
- Działania Jean Monnet
  
KONTAKT:
Uniwersytet Rzeszowski
Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
ul. Rejtana 16 C, pok. 44
35-959 Rzeszów
 

mgr Lucyna Kustra-Kłeczek - Koordynator uczelniany programu Erasmus+ - lkustra@ur.edu.pl, tel.: 17 872 10 71

- umowy międzyinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+, wyjazdy na dydaktykę nauczycieli akademickich Kolegium Nauk Humanistycznych i Kolegium Nauk Społecznych, przyjazdy pracowników uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+

mgr Anna Zając - anzajac@ur.edu.pl, tel.: 17 872 15 72

- wyjazdy na szkolenie pracowników Kolegium Nauk Humanistycznych, Kolegium Nauk Społecznych i innych jednostek, przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+,

mgr Aleksandra Dańczyszyn - adanczyszyn@ur.edu.pl, tel.: 17 872 15 71

- wyjazdy studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+, wyjazdy na dydaktykę i szkolenie pracowników Kolegium Nauk Medycznych i Kolegium Nauk Przyrodniczych

_____________________________________________________________________________________________________________
 
 
Program Erasmus+ - ARCHIWUM
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________