Dział Rekrutacji i Karier Studenckich

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
ul. prof. S. Pigonia 8
35-959 Rzeszów
  Budynek Biblioteki UR, pokoje nr 8-10 i 45
http://biurokarier.ur.edu.pl/
https://irk.ur.edu.pl/WR/
e-mail: rekrutacja@ur.edu.pl, kariera@ur.edu.pl

 

Kierownik Działu
mgr Karolina Niemiec
pokój nr 9
e-mail: kniemiec@ur.edu.pl

Sekcje w Dziale Rekrutacji i Karier Studenckich


Do zakresu działania Działu Rekrutacji i Karier Studenckich należy:

 1. Całokształt spraw związanych z rekrutacją na studia I i II stopnia, jednolite magisterskie obywateli polskich i cudzoziemców.
 2. Obsługa administracyjna Centralnej Komisji Rekrutacyjnej związanej z przyjęciem kandydatów na studia wyższe.
 3. Promocja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego kierowanej do uczniów polskich szkół średnich.
 4. Inicjowanie i prowadzenie działań promujących ofertę edukacyjną wśród kandydatów cudzoziemców na międzynarodowych rynkach edukacyjnych.
 5. Współpraca ze szkołami średnimi, przygotowywanie uniwersyteckich dni otwartych oraz targów edukacyjnych i spotkań z maturzystami.
 6. Pomoc studentom i absolwentom w efektywnym wejściu na rynek pracy.
 7. Organizowanie praktyk ponadprogramowych dla studentów i absolwentów.
 8. Nadzór nad organizacją, przez kolegia, praktyk programowych.
 9. Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego.
 10. Organizowanie panelowych i branżowych spotkań z pracodawcami.
 11. Prowadzenie szkoleń dla studentów i absolwentów ułatwiających im efektywne wejście na rynek pracy.
 12. Tworzenie bazy ofert pracy stałej i czasowej, staży, praktyk śródrocznych i wakacyjnych.
 13. Organizowanie targów pracy.
 14. Prowadzenie monitoringu losów zawodowych absolwentów.