Koordynatorzy kolegialni i instytutowi ds. komercjalizacji

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Koordynator kolegialny - dr Michał Marchewka

Koordynatorzy instytutowi w Kolegium Nauk Przyrodniczych:
 •   Instytut Biologii i Biotechnologii – dr Daniel Broda  
 •   Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska – mgr Rafał Pieniążek  
 •   Instytut Technologii Żywności i Żywienia – dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR  
 •   Instytut Nauk Fizycznych – dr Mariusz Bester
 •   Instytut Informatyki – dr inż. Maksymilian Knap  
 •   Instytut Matematyki – dr Jacek Kucab  
 •   Instytut Inżynierii Materiałowej - dr Kazimiera Dudek

 

Kolegium Nauk Społecznych

Koordynator kolegialny - mgr Artur Kukliński

Koordynatorzy instytutowi w Kolegium Nauk Społecznych:
 •   Instytut Ekonomii i Finansów – dr Sławomir Dybka  
 •   Instytut Nauk Prawnych – dr hab. Grzegorz Maroń, prof. UR  
 •   Instytut Nauk Socjologicznych – dr Dominik Porczyński  
 •   Instytut Nauk o Polityce –   
 •   Instytut Pedagogiki –   

 

Kolegium Nauk Medycznych

Koordynator kolegialny - mgr Bożena Kamińska

Koordynatorzy instytutowi w Kolegium Nauk Medycznych:
 •   Instytut Nauk Medycznych – dr hab. n. med. Monika Stompor - Gorący, prof. UR  
 •   Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej – dr Gabriel Bobula  
 •   Instytut Nauk o Zdrowiu –   

 

Kolegium Nauk Humanistycznych

Koordynator kolegialny - dr Jarosław Kinal

Koordynatorzy instytutowi w Kolegium Nauk Humanistycznych:
 •   Instytut Filozofii – dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR  
 •   Instytut Historii – dr Paweł Korzeniowski  
 •   Instytut Muzyki – mgr Dominik Lasota  
 •   Instytut Neofilologii – dr Magdalena Trinder  
 •   Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa – prof. dr hab. Janusz Pasterski
 •   Instytut Sztuk Pięknych – dr Kamila Bednarska  
 •   Instytut Archeologii -