Gazeta Uniwersytecka

Redakcja:
Maciej Ulita, Wioletta Wrona
Dział Promocji
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek A1, pokój nr 153
tel.: +48 17 872 10 26
e-mail: gazetaur@ur.edu.pl