Aktualności

Filtruj wyniki

HID to międzynarodowe, interdyscyplinarne wydarzenie promujące innowacyjne podejście do dóbr kultury w duchu Nowego Europejskiego Bauhausu.

Informujemy, że wśród laureatów konkursu NCN OPUS 26 znalazła się prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz - pracownik Instytutu Technologii Żywności i Żywienia UR. Pani Profesor będzie kierowała realizacją projektu pt.: "Modyfikacje antocyjanin/antocyjanidyn jako nowe markery utleniania żywności".

JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek odebrał Medal Signum Universitatis przyznany przez rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

27 maja o godz. 8:00 Uniwersytet Rzeszowski oficjalnie rozpoczął rekrutację na studia na rok akademicki 2024/2025.

W dniach 24-25 maja w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa trwa IX Rzeszowska Sesja Logopedyczna. W planie wydarzenia m.in. darmowe badania przesiewowe dla dzieci, porady logopedyczne i panele tematyczne.

W dniach 24-26 maja odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa pn. Rośliny lecznicze w nauce i kulturze. Konferencja jest adresowana do badaczy różnych dziedzin naukowych, w szczególności przyrodniczo-medycznych.

22 maja br., w Uniwersytecie Rzeszowskim uroczyście otworzyliśmy Instytut Psychologii w Uniwersytecie Rzeszowskim.  

20 maja w Uniwersytecie Rzeszowskim prof. dr hab. Adam Reich, Rektor Elekt Uniwersytetu Rzeszowskiego spotkał się z Prorektorami kadencji 2024-2028

Dr hab. n. med. inż. Anna Czerniecka-Kubicka jest adiunktem badawczo-dydaktycznym w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej (Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski) od 2020 r.
 

Dr hab. n. med. Robert Brodowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Łodzi.

Mamy przyjemność poinformować, że projekt dot. obrazowej diagnostyki nowotworu prostaty został wybrany do grona finalistów Miedzynarodowego Carpathian Startup Festival 2024

W dniach 13-14 maja Uniwersytet Rzeszowski był gospodarzem spotkania członków Konferencji Prorektorów ds. nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych w kadencji 2020–2024. Spotkania w ramach Konferencji są organizowane cyklicznie, w różnych miejscach kraju.

Mamy zaszczyt poinformować, że Pani Profesor Jolanta Szempruch została powołana na przewodniczącą Sekcji Pedeutologii KNP PAN na kadencję 2024-2027.

4 maja, o godz. 13:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek podpisał list intencyjny stanowiący  współpracy pomiędzy UNHCR a Uniwersytetem Rzeszowskim.