"Wizyty Prezydenta Ignacego Mościckiego w Rzeszowie w latach 1929-1937". Czerwiec 2009

"Wizyty Prezydenta Ignacego Mościckiego w Rzeszowie w latach 1929-1937". Wystawa przygotowana z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej pobyt Prezydenta RP I. Mościckiego 18 lipca 1929 r. w Zalesiu. Czerwiec 2009.