Doktorant - stypendysta -16.08.2017

Nazwa jednostki: Uniwersytet Rzeszowski– Rzeszów,
Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant
Wymagania:

Ukończenie studiów magisterskich z biologii lub biotechnologii, status doktoranta.
Doświadczenie w stosowaniu metod inżynierii genetycznej udokumentowana publikacjami. Umiejętność konstruowania wektorów bakteryjnych. Doświadczenie w pracy z drożdżami niekonwencjonalnymi.
Samodzielność i chęć doskonalenia warsztatu naukowego.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, dyspozycyjność.

Opis zadań:

Badania naukowe w projekcie “Rola czynników transkrypcyjnych w regulacji metabolizmu oraz fermentacji glukozy i ksylozy u niekonwencjonalnych drożdży Ogataea polymorpha” pod kierunkiem prof. dr hab. Andriy Sybirnyy.
Zadaniem doktoranta będzie analiza uzyskanych w czasie badań transformantów bakteryjnych oraz drożdżowych oraz ich molekularna analiza.
Analizy statystyczne i udział w przygotowaniu publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 16 sierpnia 2017, 16:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

 

Osoba na stanowisku stypendysty-doktoranta będzie otrzymywała stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie (jeden tysiąc zł), nie dłużej niż przez 12 miesięcy trwania projektu od września 2017.

Dodatkowe informacje:

  • wymagane dokumenty:
    1. CV, w języku polskim lub angielskim
    2. list motywacyjny, uwzględniający wszystkie elementy wyszczególnione w wymaganiach, w języku polskim lub angielskim
    3. dorobek naukowy, doświadczenie w projektach, w języku polskim lub angielskim

Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."


Zgłoszenia należy kierować na adres: jruchala@univ.rzeszow.pl, o ważności oferty będzie decydować data jej wpływu.

 

Wynik konkursu: mgr inż. Iwona Kata