Wernisaż "Fashionable, dandys, elegant"

Wernisaż "Fashionable, dandys, elegant. Moda męska w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbioró w Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie". Wernisaż prowadziła Liliana Nalewajska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.