RODO

Szanowni Państwo!

Studiując uczestniczycie w szeregu przedsięwzięć, które są związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa kolegów.
Działania, które podejmujecie w kontakcie z danymi takimi jak imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu itd. wymagają zachowania czujności i zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.
Ich brak może doprowadzić do takich zdarzeń jak kradzież, zablokowanie czy udostępnienie danych osobom nieuprawnionym. Wasze dane mogą zostać w takich sytuacjach wykorzystane np. do oszustw oraz wyłudzeń finansowych.

Jak możecie chronić swoje dane osobowe? Przede wszystkim zwracajcie uwagę, komu, gdzie i na jakich warunkach je podajecie. Upewniajcie się, czy udostępnienie danych, np. adresu, numeru PESEL czy skanu dokumentu potwierdzającego Waszą tożsamość jest niezbędne oraz bezpieczne. Nie przekazujcie danych swoich ani kolegów, nie publikujcie ich w mediach społecznościowych oraz na dyskach dostępnych w „chmurach”. Dane, które zostaną raz
opublikowane w Internecie stają się jawne.

Pamiętajcie! Przekazując komuś dane lub upubliczniając je dobrowolnie, świadomie dopuszczacie do nich inne osoby i pozbawiacie się ochrony.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt: iod@ur.edu.pl


Z poważaniem

Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rzeszowskiego