Sekcja Inwestycji i Remontów

 

Sekcja Inwestycji i Remontów
ul. prof. S. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów
Budynek Biblioteki UR, pokój nr 7

 

Inspektorzy nadzoru:

Koordynator Sekcji
inż. Wojciech Piśla
branża konstrukcyjno-budowlana
tel.: +48 17 872 14 77
e-mail: wpisla@ur.edu.pl

mgr inż. Mariusz Salamon
branża konstrukcyjno-budowlana
tel.: +48 17 872 12 95
e-mail: masalamon@ur.edu.pl

inż. Jerzy Wójcik
branża  elektryczna
tel.: +48 17 872 10 35
e-mail: jwojcik@ur.edu.pl

mgr inż. Michał Tworek
branża sanitarna
tel.: +48 17 872 12 97
e-mail: mtworek@ur.edu.pl