Ochrona danych informatycznych

 

Informacje w sprawie ochrony danych informatycznych:

 

  1. Zarządzenie nr 155 /2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2021 r. wprowadza Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi, w której opisane zostały wytyczne w zakresie tworzenia kopii zapasowych.
  2. Przechowywanie danych przez pracowników może odbywać się w chmurze Microsoft lub Google w zależności od preferencji użytkownika. Są to odpowiednio usługi Microsoft OneDrive i Google Dysk. Logowanie odbywa się za pomocą indywidualnego konta pracowniczego UR. Istotne jest to, że przedstawione rozwiązania zapewniają wersjonowanie plików. Pracownicy UCI  pomagają przy odzyskiwaniu plików z wymienionych usług. 
  3. Dodatkowo wyniki badań mogą być deponowane i udostępnione w repozytorium. Dane surowe mogą być udostępnione przez kierownika projektu w otwartym Repozytorium Danych Badawczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, które dostępne jest pod adresem https://rdb.ur.edu.pl.