Ochrona danych informatycznych

 

Informacje w sprawie ochrony danych informatycznych:

 

  1. Zarządzenie nr 155 /2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2021 r. wprowadza Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi, w której opisane zostały wytyczne w zakresie tworzenia kopii zapasowych.
  2. Przechowywanie danych przez pracowników może odbywać się w chmurze Microsoft lub Google w zależności od preferencji użytkownika. Są to odpowiednio usługi Microsoft OneDrive i Google Dysk. Logowanie odbywa się za pomocą indywidualnego konta pracowniczego UR. Istotne jest to, że przedstawione rozwiązania zapewniają wersjonowanie plików. Pracownicy UCI  pomagają przy odzyskiwaniu plików z wymienionych usług. 
  3. Dodatkowo wyniki badań mogą być deponowane i udostępnione w  repozytorium. Dane surowe mogą być udostępnione przez kierownika projektu w otwartym repozytorium RepOD – Repozytorium Otwartych Danych opracowane przez ICM UW w ramach działań Platformy Otwartej Nauki archiwizujące i udostępniające wszystkie dane wytworzone, zebrane i opracowane na potrzeby badań naukowych (https://drodb.icm.edu.pl/repozytorium-otwartych-danych-repod/)