O nas

Zakres działalności Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii 

Obszar działań UCTT obejmuje zgodnie z Regulaminem UCTT komercjalizację wyników badań, wsparcie współpracy naukowców z przedsiębiorcami, transfer technologii oraz udział w procesach budowy i rozwoju ekosystemu innowacji zapewniającego efektywne oddziaływanie potencjału naukowego UR na otoczenie społeczno-gospodarcze.  

1. Wszechstronne wspieranie aktywności środowiska akademickiego na rzecz prowadzenia działalności B+R nakierowanej na komercjalizację, w tym: 

 • działalność informacyjna dla pracowników i studentów UR dotycząca roli współpracy nauka-biznes   
 • gromadzenie informacji o zasobach wiedzy i aparaturze o znaczącym potencjale komercjalizacyjnym
 • ochrona i zarządzanie własnością intelektualną
 • rozwijanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim          

2. Identyfikacja potrzeb i aktywizacja środowisk biznesowych w kierunku wykorzystania nauki w praktyce gospodarczej, w tym:   

 • działalność informacyjna dla przedsiębiorców dotycząca roli i możliwości współpracy nauka-biznes 
 • gromadzenie danych o zapotrzebowaniu na prace B+R   
 • identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych   

3. Systematyczne budowanie relacji nauka-biznes i ścieżek komercjalizacji, w tym:   

 • dobór i realizacja optymalnych ścieżek komercjalizacji    
 • prowadzenie negocjacji z partnerami dla ustalenia warunków współpracy   
 • obsługa organizacyjna przygotowania i zawierania umów oraz porozumień o współpracy B+R   
 • prowadzenie rejestru umów o współpracy B+R   
 • monitorowanie i obsługa organizacyjna realizowanych umów o współpracy B+R   
 • integracja z instytucjami samorządowymi, gospodarczymi, społecznymi   
 • obsługa organizacyjna uczestnictwa UR w klastrach, centrach zaawansowanych technologii, platformach technologicznych, ośrodkach innowacji itp.   
 • podejmowanie inicjatyw i współpracy ze spółką celową Uniwersytetu Rzeszowskiego InventUR Sp. z o.o. wspierającej działalność innowacyjną, badawczą, szkoleniową oraz wdrożeniową.