Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 89/2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 01.10.2014r. w sprawie: wydawania elektronicznej legitymacji pracowniczej pracownikom Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 125/2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28.09.2012 r. w sprawie: Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD)

 

Zarządzenie nr 89/2008 Rektora UR z dnia 10 września 2008 w sprawie powołania UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM INFORMATYZACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe