Administracja

Biuro Rektora, Biuro Kanclerza

tel.: +48 17 872 10 10
tel.: +48 17 872 10 13

Biuro Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

tel.: +48 17 872 10 12
e-mail: prorektor.sk@ur.edu.pl
Kanclerz UR
dr Maciej Ulita
tel.: +48 17 872 10 13
e-mail: kanclerz@ur.edu.pl
Zastępca Kanclerza UR
dr Adam Najdecki
tel.: +48 17 872 10 08
e-mail: adnajdecki@ur.edu.pl
Kwestor UR
mgr Marzena Filipek
tel.: +48 17 872 11 05
e-mail: kwestorur@ur.edu.pl
Zastępca Kwestora UR
mgr inż. Jolanta Inglot
tel.: +48 17 872 14 67
e-mail: jinglot@ur.edu.pl
Audytor
mgr Bożena Kot
tel.: +48 17 872 12 19

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji, Rozbudowy i Budowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
mgr inż. Barbara Oskroba

tel.: +48 17 851 68 29
e-mail: boskroba@ur.edu.pl
Kwestura  
mgr Krystian Antochów

tel.: +48 17 872 34 39
       +48 17 872 36 46
tel. kom.: 605 509 000
e-mail: iod@ur.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa
dr inż. Marcin Ochab

e-mail: cybersec@ur.edu.pl

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

tel.: +48 17 872 10 31
e-mail: bon@ur.edu.pl

Dział Administracyjnej Obsługi Senatu i Systemu POL-on

tel.: +48 17 872 29 00
e-mail: senat@ur.edu.pl
polon@ur.edu.pl

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich

tel.: +48 17 872 11 82
e-mail: [email protected]
tel.: +48 17 872 10 27
e-mail: kariera@ur.edu.pl

Dział Promocji

tel.: +48 17 872 10 26
Biuro prasowe
tel. kom.: 887 441 022
       
e-mail: promocja@ur.edu.pl
info@ur.edu.pl
[email protected]
gazetaur@ur.edu.pl
sklepur@ur.edu.pl
wydarzenia@ur.edu.pl

Dział Nauki
tel.: +48 17 872 11 89
Dział Jakości i Akredytacji tel.: +48 17 872 10 56
       +48 17 872 10 45
e-mail: jakosc@ur.edu.pl
Dział Kształcenia

e-mail: ksztalcenie@ur.edu.pl

 

Dział Kształcenia Podyplomowego

 

tel.: +48 17 872 11 48
e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl

 

Dział Spraw Osobowych pok. 14, tel.: +48 17 872 10 43
pok. 17, tel.: +48 17 872 10 41
pok. 18, tel.: +48 17 872 10 42
e-mail: kadry@ur.edu.pl
Dział Zamówień Publicznych

tel.: +48 17 872 10 18
tel./fax: +48 17 872 12 62
e-mail: org@ur.edu.pl

tel.: +48 17 872 14 28
e-mail: inwentar@ur.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Domów Studenckich
Kierownik Rejonu Centrum
mgr Ewa Ożóg-Zięba

tel.: +48 17 872 26 01
e-mail: eozog@ur.edu.pl
Dział Administracji tel.: +48 17 872 29 09
tel./fax: +48 17 872 12 87
e-mail: dop@ur.edu.pl
Specjalista ds. Obronnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel.: +48 17 872 19 58
Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji tel.: +48 17 872 10 54
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii

tel.: +48 17 851 87 19
e-mail: uctt@ur.edu.pl

Dział Techniczny

tel.: +48 17 872 10 60
bud. A3, pok. 34

Drukarnia
tel.: +48 17 872 12 75
Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

tel.: +48 17 861 40 16
       +48 17 861 40 17
e-mail: bihp@ur.edu.pl

Kancelaria Główna

tel.: +48 17 872 10 29

Kierownik Rejonu Pigonia
mgr Irena Kozak

tel.: +48 17 872 13 85

Kierownik Kampusu Rejtana
mgr Wojciech Ząbek

tel.: +48 17 851 85 05

Kierownik Obiektu Werynia
Konrad Kubas

tel.: +48 17 851 87 82

Kierownik Kampusu Zalesie
mgr Mariusz Jucha

tel.: +48 17 861 40 02

Kierownik Rejonu ks. Jałowego
lic. Beata Bartman

tel.: +48 17 872 18 50

tel.: +48 17 872 18 60

Kierownik Rejonu Cicha
mgr Tadeusz Marut

tel.: +48 17 872 24 00
fax: +48 17 872 22 77
e-mail: dslaura@ur.edu.pl
Zespół Radców Prawnych tel.: +48 17 872 10 06
       +48 17 872 11 77