Dane kontaktowe SKN

NR

NAZWA SKN

OPIEKUN SKN

ADRES MAILOWY OPIEKUNA

DANE PREZESA SKN

ADRES MAILOWY PREZESA SKN

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH

1

ARCHEOLOGÓW

dr hab. Tomasz Bochnak

tbochnak@ur.edu.pl

Aleksandra Niemiec

an108579@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT ARCHEOLOGII

2

MUZEOLOGÓW

dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR

gstojak@ur.edu.pl

Kateryna Hlodia

kh124053@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT ARCHEOLOGII

3

FILOZOFÓW Dyskusyjne KOŁO FILOZOFÓW "EUDAJMONIA"

dr Włodzimierz Zięba

wzieba@ur.edu.pl

Aneta Rumak

ar108423@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT FILOZOFII

4

KOŁO GIER ŚWIATA

dr Paweł Balcerak

pbalcerak@ur.edu.pl

Joanna Michoń

jm116234@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT FILOZOFII

5

MŁODZIEŻOWE CENTRUM DEBATY

dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

kbochenek@ur.edu.pl

Marlena Brzyska

mb120656@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT FILOZOFII

6

HISTORYKÓW

dr hab. Paweł Korzeniowski, prof. UR

pkorzeniowski@ur.edu.pl

Adrian Nycz

an111840@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT HISTORII

7

TURYSTYCZNE KOŁO NAUKOWE "BEZ GRANIC"

dr Małgorzata Skulimowska

mskulimowska@ur.edu.pl

Karolina Zgłębicka

kz116251@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT HISTORII

8

KAUKAZ

dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR

abonusiak@ur.edu.pl

Weronika Jaworska

wj104548@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT HISTORII

9

AKTURA

dr Tomasz Kosiek

tkosiek@ur.edu.pl

Wiktoria Schabowska

ws119215@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT HISTORII

10

SLAWISTYCZNE

dr Jolanta Kononowicz-Kur

jkononowicz@ur.edu.pl

Kateryna Harpula

katerynah@dokt.ur.edu.pl

INSTYTUT NEOFILOLOGII

11

ANGLISTÓW (WCZEŚNIEJ FILOLOGII ANGIELSKIEJ COFFEE BREAK)

dr Magdalena Trinder

mtrinder@ur.edu.pl

Zuzanna Stanisz

zs106875@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NEOFILOLOGII

12

GERMANISTÓW

dr Bogusława Rolek
dr hab. Małgorzata Sieradzka
dr hab. Paweł Bąk

brolek@ur.edu.pl

masieradzka@ur.edu.pl

pbak@ur.edu.pl

 

 

INSTYTUT NEOFILOLOGII

13

LINGWISTÓW "POLIGLOCI"

dr Agnieszka Buk
dr Ewa Kusz
dr Judyta Pawliszko
dr Iwona Szwed

abuk@ur.edu.pl

ekusz@ur.edu.p

l jpawliszko@ur.edu.pl

iszwed@ur.edu.pl

Julia Rozmus

jr116375@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NEOFILOLOGII

14

LINGWOKULTUROZNAWCZE

dr Katarzyna Buczek

kbuczek@ur.edu.pl

Korneliusz Kula

kk120556@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NEOFILOLOGII

15

POLONISTÓW

dr hab. Wioletta Kochmańska, prof. UR
dr Stanisław Dłuski -
Sekcja Twórczości Literackiej

wkochmanska@ur.edu.pl sdluski@ur.edu.pl

Dominika
Olech,
Kinga
Matuszko,
Kamil Flaga

do108986@stud.ur.edu.pl km101229@stud.ur.edu.pl kf096871@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

16

TEATR POLONISTÓW S.T.O.S.

dr hab. prof. UR Anna Jamrozek-Sowa

ajamrozek@ur.edu.pl

Wiktoria Jackowska

wj108976@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

17

DZIENNIKARZY

dr Robert Słabczyński

rslabczynski@ur.edu.pl

Wiktoria Sudoł

ws108959@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

18

LANGUAGE COPY TOUR - PRAGMATYCZNE KOŁO NAUKOWE

dr Justyna Majchrowska

jmajchrowska@ur.edu.pl

Krzysztof      Mikołajczyk  

km108983@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

19

SOCIAL MEDIÓW
I CONTENT MARKETINGU

dr Krystyna Gielarek-Gorczyca

kgielarek@ur.edu.pl

Magdalena Kieroń

mk108921@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

20

FILMOZNAWCÓW

dr hab. Wojciech Birek, prof. UR

wbirek@ur.edu.pl

Marcelina Siembab

ms108990@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

21

DOKTORANTÓW JĘZYKOZNAWSTWA
I LITERATUROZNAWSTWA UR

dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR

mpatro@ur.edu.pl

Justyna Mika

justynami@dokt.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA /SZKOŁA DOKTORSKA

22

EDYTORÓW

dr Anna Dworak

adworak@ur.edu.pl

Kinga Dmitroca

kd118062@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

23

DYRYGENTURY CHÓRALNEJ

dr Anna Marek-Kamińska

amarek@ur.edu.pl

Natalia Duma

nd116863@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT MUZYKI

24

DYDAKTYKI NAUCZANIA MUZYKI

dr Anita Lehmann

alehmann@ur.edu.pl

Bogumiła Kutacha

bk101706@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT MUZYKI

25

INSTRUMENTALISTÓW

dr hab. Małgorzata Zarębińska, prof. UR

mzarebinska@ur.edu.pl

Angelika Pacuta

ap110579@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT MUZYKI

26

NAUKOWO-ARTYSTYCZNE "RAZEM"

mgr Marcin Dudek

mdudek@ur.edu.pl

Aneta Mierzwa

am116218@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

27

ZAPAŁ

dr Katarzyna Woźniak

kawozniak@ur.edu.pl

Aneta Mierzwa

am116218@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

28

NAUKOWO-ARTYSTYCZNE               "GRAFO"

mgr Kamil Skrzypiec

kskrzypiec@ur.edu.pl

Gabriela Rachwalska

gr120604@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

29

KOŁO BADAŃ ARTYSTYCZNYCH

dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR

jsawicka@ur.edu.pl

Paweł Korbus

pawelkor@dokt.ur.edu.pl

SZKOŁA DOKTORSKA/ INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

30

LENS

mgr Łukasz Kuśnierz

lukusnierz@ur.edu.pl

Oliwa Kuśmider

ok120707@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH

31

KOŁO NAUKOWE LIDERZY BIZNESU (DAWNIEJ EKONOMISTÓW)

dr hab. Grzegorz Hajduk

ghajduk@ur.edu.pl

Katarzyna Szpyrka

ks113490@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

32

EKONOMISTÓW "INTERKREATOR"

dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR

dr Małgorzata Lechwar

abarwinska@ur.edu.pl

mlechwar@ur.edu.pl

Mateusz Śliwa

ms093239@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

33

HUMAN RIGHTS

dr inż. Maciej Milczanowski                                    
dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

mmilczanowski@ur.edu.pl kzarna@ur.edu.pl

Katarzyna Cyrkun

kc103727@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O POLITYCE

34

BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR

gbonusiak@ur.edu.pl

Paulina Biela

 

INSTYTUT NAUK
O POLITYCE

35

POLITOLOGÓW UR "MUNDUS"

dr Zofia Sawicka

zsawicka@ur.edu.pl

Damian Mierzwa

dm123524@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O POLITYCE

36

STUDENCKIE PENITENCJARNE KOŁO NAUKOWE

dr Monika Badowska-Hodyr

mbadowska@ur.edu.pl

Magdalena Materna

mm096200@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

37

STUDENCKI KRĄG KORCZAKOWSKI

dr Wiesława Walc

wwalc@ur.edu.pl

Gabriela Czech

gc109896@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

38

FAMILIOLOGÓW

dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR

ugruca@ur.edu.pl

Kamila Kucza

kk096140@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

39

ANIMATORÓW KULTURY LITERACKIEJ DZIECI

dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. UR

aungeheuer@ur.edu.pl

Gabriela Wojtanowska

gw122572@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

40

PEDAGOGÓW
I PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR

kbarlog@ur.edu.pl

Marta Bazan

mb115003@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

41

BADAŃ NAD WOLONTARIATEM

dr Marlena Pieniążek

mapieniazek@ur.edu.pl

Patrycja Lampart

pl105896@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

42

ANDRAGOGÓW

dr Zbigniew Chodkowski

zchodkowski@ur.edu.pl

Patrycja Kołomyja

pk118085@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

43

EDUKACJA BEZ GRANIC

dr Tomasz Warchoł

twarchol@ur.edu.pl

Wiktoria Gierlak

wg118280@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

44

SKN UREQUAL

 

alukasik@ur.edu.pl

Weronika Przyboś

wp120153@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

45

KOŁO NAUKOWE WSPARCIA OSÓB
Z AUTYZMEM "ABC-ASD"

dr Aneta Lew-Koralewicz

alew@ur.edu.pl

Julia Bolon

jb118497@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

46

WYGRYWAMY W EDUKACJĘ

dr inż. Krystian Tuczyński

ktuczynski@ur.edu.pl

Katarzyna Kwiecień

kk118306@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

47

PRAWA "IUS" - UNIWERSYTECKA PORADNIA PRAWNA

dr Joanna Uliasz

juliasz@ur.edu.pl

Patrycja Parzygnat

pp106112@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

48

PRAWA HANDLOWEGO
I GOSPODARCZEGO "AMICUS CURIAE"

mgr Oskar Bróż
mgr Rajmund Stapiński

obroz@ur.edu.pl

rstapinski@ur.edu.pl

Izabela Jarosz

ij097459@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

49

PRAWA KARNEGO IUSTITIA

dr Małgorzata Trybus

mtrybus@ur.edu.pl

Zuzanna Tochowicz

zt100829@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

50

POSTĘPOWANIA PRAWA  CYWILNEGO (WCZEŚNIEJ PRAWA CYWILNEGO)

dr hab. Anna Kościółek, prof. UR
dr hab. Aneta Arkuszewska prof. UR

akosciolek@ur.edu.pl aarkuszewska@ur.edu.pl

Izabela Jarosz

ij097459@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

51

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

mgr Szymon Dubis
mgr Karol Hermanowski

sdubis@ur.edu.pl khermanowski@ur.edu.pl

Szymon Szurlej                    

ss115667@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

52

FILOZOFII I TEORII PRAWA

mgr Tomasz Drozdowski
mgr Łukasz Szymański

tdrozdowski@ur.edu.pl lszymanski@ur.edu.pl

Paulina Maziarz

pm110689@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

53

PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
I EUROPEJSKIEGO

mgr Marek Podraza

mpodraza@ur.edu.pl

Aleksandra Pięta

ap106121@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

54

PRAWA FINANSOWEGO
I PODATKOWEGO

dr Marta Sagan-Martko
mgr Joanna Łubina

msagan@ur.edu.pl

jlubina@ur.edu.pl

Mariusz Kądziołka   Beata Serafin

mk100630@stud.ur.edu.pl bs100781@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

55

PRAWA PRACY

mgr Michał Skóra

mskora@ur.edu.pl

Natalia Kielawa

nk097468@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

56

PRAWA RODZINNEGO FAMILIAE

dr Jakub Łukasiewicz

jalukasiewicz@ur.edu.pl

Natalia Walicka

nw097588@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

57

PRAWA USTROJOWEGO PORÓWNAWCZEGO

dr Katarzyna Szwed
dr Justyna Ciechanowska

kszwed@ur.edu.pl jciechanowska@ur.edu.pl

Aleksandra Jaśkiewicz

 
aj110640@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

58

PRAWA RZYMSKIEGO
I PORÓWNAWCZEGO "IUS ROMANORUM"

dr Wojciech Kosior

wkosior@ur.edu.pl

Aleksandra Wróbel

aw106180@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

59

MEDIACJI I NEGOCJACJI "PACTUM"

dr Arita Masłowska

amaslowska@ur.edu.pl

Aleksandra Wróbel

aw106180@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

60

KOMPARATYSTYKI PRAWA CYWILNEGO

dr Rafał Łukasiewicz
dr Wojciech Kosior

wkosior@ur.edu.pl

rlukasiewicz@ur.edu.pl

Karolina Bać

kb105994@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

61

POSTĘPOWANIA KARNEGO I PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO ,,TEMIDA''

dr Arita Masłowska

amaslowska@ur.edu.pl

Aleksandra Pelczar

ap098066@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

62

KRYMINOLOGII, KRYMINALISTYKI
I MEDYCYNY SĄDOWEJ

dr Dorota Semków

dsemkow@ur.edu.pl

Aleksandra Pelczar

ap098066@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

63

DEBAT OKSFORDZKICH
I RETORYKI PRAWNICZEJ

dr Marcin Niemczyk

mniemczyk@ur.edu.pl

Magdalena Karnasiewicz

mk093420@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

64

POWSZECHNEJ HISTORII PRAWA

dr Ewa Leniart

eleniart@ur.edu.pl

Sebastian Śliwa

ss115670@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

65

PRAWA ZOBOWIĄZAŃ
I PRAWA SPADKOWEGO "OBLIGATIO"

dr Paweł Janda

pjanda@ur.edu.pl

Patrycja Cisek

pc110608@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

66

PARAGRAF

mgr Anna Hadała-Skóra
dr Katarzyna Czeszejko-Sochacka

ahadala@ur.edu.pl

kczeszejko@ur.edu.pl

Weronika Pietras

wp106120@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

67

MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE PRAWA
I EKONOMII W SPORCIE ,,KNOW-HOW-SPORT''

dr hab. Beata Stępień-Załucka, prof. UR

bestepien@ur.edu.pl

Andżelina Drozd

ad100563@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH, INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW, INSTYTUT NAUK
O KULTURZE FIZYCZNEJ

68

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ "OPUS"

dr Michał Chajda

mchajda@ur.edu.pl

Daniel Soja

ds110736@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

69

PRAWA WYZNANIOWEGO UR

ks. dr hab. Piotr Steczkowski

psteczkowski@ur.edu.pl

Jakub Drozd

jd119830@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

70

TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH MATRIX

dr Jakub Czopek

jczopek@ur.edu.pl

Karolina Muszyńska

km096206@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT SOCJOLOGII

71

SOCJOLOGÓW

dr Agata Kotowska

akotowska@ur.edu.pl

Aleksandra Bąk

ab116821@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT SOCJOLOGII

72

PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH UR

dr Sławomir Wilk
dr Magdalena Pokrzywa

swilk@ur.edu.pl

mpokrzywa@ur.edu.pl

Paulina Gil-Więcek

pg102357@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT SOCJOLOGII

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

73

FIZJOTERAPII W GERIATRII I PROFILAKTYCE ZDROWIA

dr hab. n. med. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska

asozanska@ur.edu.pl

Jakub Folta

jf102622@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

74

TELEMEDYCYNY

dr n. o zdr. Filip Osuchowski

fosuchowski@ur.edu.pl

 

 

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

75

FIZJOLOGII "NEURON"

dr hab. Magdalena Sowa-Kućma, prof. UR

msowa@ur.edu.pl

Sebastian Sadko

ss102477@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

76

ANATOMICZNE

dr n. med. Krzysztof Balawender

kbalawender@ur.edu.pl

Angelika Wiatr

aw112772@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

77

GENETYKI KLINICZNEJ

dr n. med. Antoni Pyrkosz

apyrkosz@ur.edu.pl

Jadwiga Inglot

ji108692@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

78

IMMUNOLOGII

prof. dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz

jtabarkiewicz@ur.edu.pl

Paweł Urban

pu099122@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

79

DERMATOLOGII EKSPERYMENTALNEJ

dr Dominika Kwiatkowska

dr Justyna Szczęch

dokwiatkowska@ur.edu.pl

jszczech@ur.edu.pl

Natalia Morawiecka

nm108708@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

80

OTOLARYNGOLOGII

dr n. med. Wojciech Domka

wdomka@ur.edu.pl

Renata Drozd

rd099118@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

81

ENGLISH DIVISION OF MEDICINE SCIENCE CLUB

dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR

daebisher@ur.edu.pl

Katarzyna Koziorowska

kk105887@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

82

PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

dr hab. n med. Hanna Czajka, prof. UR

hczajka@ur.edu.pl

Paweł Biłas

pb083581@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

83

BIOCHEMIKÓW

dr hab. n. med. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR
dr n. biol. Sabina Galiniak

dbartusikaebisher@ur.edu.pl sgaliniak@ur.edu.pl

Anna Mazur

am103527@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

84

CHORÓB ZAKAŻNYCH

dr n. med. Robert Pleśniak

rplesniak@ur.edu.pl

Agnieszka Rybka

agnieszkar@dokt.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

85

PATOFIZJOLOGII "NEFRON"

dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska

agala@ur.edu.pl

Weronika Wilczyńska

ww105556@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

86

DIABETOLOGII

dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski, prof. UR

mdabrowski@ur.edu.pl

Sandra Górecka

sg104145@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

87

HISTOLOGICZNE

dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR

awawrzyniak@ur.edu.pl

Maksymilian Kłosowicz

mk108696@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

88

NEUROLOGICZNE

dr Marcin Wiącek

mawiacek@ur.edu.pl

Kinga Tylutka

kt099138@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

89

KARDIOCHIRURGIA

dr n. med. Maciej Kolowca

mkolowca@ur.edu.pl

Wiktor Podsadowski

wp118854@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

90

GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał-Kolarz

ddarmochwal@ur.edu.pl

Łukasz Gaj

lg093710@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

91

SKN PRZY KLINICE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

dr hab. n. med. Bogdan Kolarz, prof. UR

bkolarz@ur.edu.pl

Joanna Sawicka

js099136@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

92

PSYCHIATRII

dr hab. n. med. Przemysław Pacan
dr n. med. Beata Wisz, prof. UR
dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

ppacan@ur.edu.pl

bwisz@ur.edu.pl

arynkiewicz@ur.edu.pl

Jan Potkański

jp109591@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

93

CHIRURGII OGÓLNEJ

lek. Ruslan Zavatskyi

rzavatskyi@ur.edu.pl

Piotr Paluch

pp102459@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

94

CHIRURGII i UROLOGII DZIECIĘCEJ

lek. med. Anna Ogorzałek

aogorzalek@ur.edu.pl

Anna Pliszka

ap094250@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

95

HEMATOLOGII

prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz

mmarkiewicz@ur.edu.pl

Anna Karaś

ak092837@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

96

PATOMORFOLOGII

dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof. UR

ekaznowska@ur.edu.pl

Yana Nankovska

yn118832@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

97

RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

dr n. med. Wiesław Guz

wguz@ur.edu.pl

Weronika
Szczerba
Ewa  Łukaszewska

ws104011@stud.ur.edu.pl el100428@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

98

KARDIOLOGII

dr hab. n. med. lek. Mariusz Dabrowski, prof. UR
dr hab. n. med. Piotr Futyma, prof. UR

mdabrowski@ur.edu.pl pfutyma@ur.edu.pl

Natalia Burda

nb102385@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

99

KOŁO UROLOGICZNE "OURON"

dr n. med. Krzysztof Balawender

kbalawender@ur.edu.pl

Sebastian Rajda

sr105527@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

100

SKN W DZIEDZINIE ONKOLOGII

dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska, prof. UR

bsaskorczynska@ur.edu.pl

Marcin Witek

mw102497@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

101

NEONATOLOGICZNE

dr n. med. Witold Błaż

wblaz@ur.edu.pl

Aleksandra Skubisz

as108721@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

102 MŁODYCH TOKSYGOLOGÓW "PARACELSUS" dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR kjurowski@ur.edu.pl Joanna Toporowska-Kazimierak jt108830@stud.ur.edu.pl INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH
103 REHABILITACJI MEDYCZNEJ dr n. med. Grzegorz Przysada gprzysada@ur.edu.pl Oliwia Krawczyk ok098412@stud.ur.edu.pl INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

104

ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

dr hab. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, prof. UR

bwoloszczuk@ur.edu.pl

Karol Bednarz

kb108683@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

105

Onkohematologii Dziecięcej "Wampirki"

dr hab.n.med. Radosław Chaber, prof UR

rchaber@ur.edu.pl

Szymon Lulek

sl112750@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

106

FIZJOTERAPII
W ORTOPEDII

brak opiekunów

mszczepanik@ur.edu.pl jmajewska@ur.edu.pl

Jakub Folta

jf102622@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

107

PIELĘGNIARSTWA

dr n. med. Małgorzata Marć

mmarc@ur.edu.pl

 

Katarzyna Miazga

km107785@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

108

POŁOŻNYCH

dr Barbara Zych
dr n. o zdr. Anna Kremska

bzych@ur.edu.pl

akremska@ur.edu.pl

Gabriela Fus

gf116693@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

109

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

dr n. o zdr. Dorota Ozga

dozga@ur.edu.pl

Paweł Kalinowski

pk118649@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

110

MŁODA ELEKTRORADIOLOGIA

dr n. o zdr. Aneta Wojtasik

aprzypek@ur.edu.pl

Dominika Bać

db120103@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
MEDYCZNYCH

111

DIETETYKÓW

 
dr n. o zdr. Sara Jarmakiewicz-Czaja
dr n. o zdr. Anna Bartosiewicz
 
sjarmakiewicz@ur.edu.pl
abartosiewicz@ur.edu.pl
 

Agnieszka Dymek

ak112611@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

112

OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

dr hab. Dariusz Bazaliński, prof. UR

dbazalinski@ur.edu.pl

Alicja Drożdż

ad116504@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

113

FIZJOTERAPII
W NEUROLOGII I BADAŃ NAD CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI "FIZJOLAB"

dr Justyna Podgórska-Bednarz

jpodgorska@ur.edu.pl

Katarzyna Dec

kd116954@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

114

MEDYCYNY
W STANACH NAGŁYCH

dr hab. n. o zdr. Paweł Więch, prof. UR
dr n. o zdr. Izabela Sałacińska, prof. UR

pwiech@ur.edu.pl

isalacinska@ur.edu.pl

Kornelia Nizioł

kn107790@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

115

ENERGII FIZYCZNYCH STOSOWANYCH
W FIZJOTERAPII

dr Jolanta Zwolińska

jzwolinska@ur.edu.pl

Michał Prokop

mp112520@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

116

FIZJOTERAPII W NEUROLOGII DOROSŁYCH
I DZIECI

dr n. o zdr. Agnieszka Guzik
dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR

aguzik@ur.edu.pl

mdruzbicki@ur.edu.pl

Wioleta Dąbrowska

wd096798@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

117

INNOWACYJNYCH TECHNIK REHABILITACYJNYCH "REH-TECH"

dr n. biol. Marta Kopańska

mkopanska@ur.edu.pl

Krystian Mazur

km108053@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

118

PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH


dr Danuta Pięciak-Kotlarz

dr Katarzyna Wardak

 

dpieciak@ur.edu.pl

kwardak@ur.edu.pl

Milena Stój ms127035@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

119

FASCYNACJE POSTAWY CIAŁA HABITUS

dr hab. Katarzyna Walicka-Cupryś, prof. UR

kwalicka@ur.edu.pl

Izabela Mastej

im116988@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

120

DIETETYKÓW BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

dr inż. Agnieszka Stępień
dr inż. Ewelina Polak-Szczydło

agstepien@ur.edu.pl

ewpolak@ur.edu.pl

Dominika Adamowicz

da116446@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

121

INNOWACYJNYCH BADAŃ W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

dr Sabina Krupa

dr Justyna Kosydar-Bochenek

skrupa@ur.edu.pl

jkosydar@ur.edu.pl

Lidia Sołtys

ls127389@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

122

PODRÓŻNIKÓW

dr Jarosław Herbert

jherbert@ur.edu.pl

Karolina Karaś

kk111718@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O KULTURZE FIZYCZNEJ

123

MŁODYCH ANTROPOLOGÓW (WCZEŚNIEJ ANTROPOLOGII FIZYCZNEJ)

dr Maciej Brożyna

mbrozyna@ur.edu.pl

Łucja Gósz

lg120211@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O KULTURZE FIZYCZNEJ

124

ANTROPOMETRII ORAZ PROFILAKTYKI OTYŁOŚCI
I CHORÓB NIEZAKAŹNYCH

dr Piotr Matłosz

pmatlosz@ur.edu.pl

Agnieszka Bieda

ab105814@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O KULTURZE FIZYCZNEJ

125

MODELOWANIA TRENINGU SPORTOWEGO

dr Agata Rzeszutko-Bełzowska

arzeszutko@ur.edu.pl

 

 

INSTYTUT NAUK
O KULTURZE FIZYCZNEJ

126

SYMULACJI MEDYCZNEJ UR

dr n. o zdr. Grzegorz Kucaba

gkucaba@ur.edu.pl

Julia Florek

jf117552@stud.ur.edu.pl

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

127

PROFILAKTYKI ZROWOTNEJ KOBIET

dr n. o zdr. Joanna Błajda

jblajda@ur.edu.pl

Oliwia Guter

og116696@stud.ur.edu.pl

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

128

ENDOKRYNOLOGII
I MEDYCYNY NUKLEARNEJ

dr n. med. Mariusz Partyka

mpartyka@ur.edu.pl

Julia Inglot

ji109558@stud.ur.edu.pl

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

129

GASTROENTEROLOGII
I HEPATOLOGII

prof. dr hab. Rafał Filip

rfilip@ur.edu.pl

Aleksandra Karnas

ak112744@stud.ur.edu.pl

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

130

"BIO-TECH" (WCZEŚNIEJ BIOTECHNOLOGÓW)

dr Daniel Broda

dbroda@ur.edu.pl

Łukasz Niżnik

ln111791@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

131

BROWARNIKÓW

dr Daniel Broda

dbroda@ur.edu.pl

Łukasz Niżnik

ln111791@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

132

FIZYKÓW

dr Mirosław Łabuz

labuz@ur.edu.pl

Aleksandra Stasik

as101559@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK FIZYCZNYCH

133

MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE "EKOINNOWACJE"

dr Mirosław Łabuz

mlabuz@ur.edu.pl

 

 

INSTYTUT NAUK FIZYCZNYCH, INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

134

NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

dr Dariusz Płoch

dploch@ur.edu.pl

Anna Juś

aj106571@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK FIZYCZNYCH

135

TROJAN (WCZEŚNIEJ INFORMATYKI)

dr Bogusław Twaróg

btwarog@ur.edu.pl

Aleksandra Piaskowa

ap117868@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT INFORMATYKI

136

INFORMATYKÓW

dr inż. Marcin Ochab

maochab@ur.edu.pl

Adrian Klamut

adrian.klamut@urz.pl

INSTYTUT INFORMATYKI

137

PRZYRODNIKÓW

dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski, prof. UR

bwisniowski@ur.edu.pl

Aleksandra Rożek

ar113963@stud.ur.edu.pl

KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

138

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR
dr hab. Grzegorz Pączka   

mgarczynska@ur.edu.pl gpaczka@ur.edu.pl

Marcin Fiedur

mf111298@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH, OCHRONY
I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

139

ROLNIKÓW "WŁOŚCIANIN"

dr Karol Skrobacz

dr Marzena Mazurek

kskrobacz@ur.edu.pl

mmazurek@ur.edu.pl

Jędrzej Pawluś

jp125709@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH, OCHRONY
I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

140

KRAJOBRAZY

dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar

mgargala@ur.edu.pl

Izabela Sidor

is119446@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH, OCHRONY
I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

141

TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI "FERMENT"

dr Maciej Kluz

mkluz@ur.edu.pl

Miłosz Pastuszczak

mp098517@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIA

142

OCENY I PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI ,,KABANOSIK''

dr inż. Renata Stanisławczyk

dr inż. Janusz Mroczek

rstanislawczyk@ur.edu.pl

jamroczek@ur.edu.pl

Izabela Kiełbasa

ik102183@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIA

143

ANIMALEQUUS

dr hab. Jadwiga Topczewska, prof. UR

jtopczewska@ur.edu.pl

Szymon
Prejsnar

sp118467@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIA

144

MECHATRONIKI "MECHATRON"

dr inż. Marcin Grochowina

mgrochowina@ur.edu.pl

Michał Micał

mm114370@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

145

NANOTECHNIK

dr Renata Wojnarowska-Nowak

rwojnarowska@ur.edu.pl

Brajan Tabor

bt123019@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

146

MATEMATYKÓW

dr hab. Mirosława Zima, prof. UR

mzima@ur.edu.pl

Natalia Szczepanik

ns106718@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT MATEMATYKI