Dane kontaktowe SKN

NAZWA SKN

OPIEKUN SKN

ADRES MAILOWY OPIEKUNA

DANE PREZESA SKN

ADRES MAILOWY PREZESA SKN

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH

ARCHEOLOGÓW

dr hab. Tomasz Bochnak

tbochnak@ur.edu.pl

Olga Wojnarowska

ow124665@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT ARCHEOLOGII

MUZEOLOGÓW

dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR

gstojak@ur.edu.pl

Julian Błaszkowski

jb111211@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT ARCHEOLOGII

FILOZOFÓW Dyskusyjne KOŁO FILOZOFÓW "EUDAJMONIA"

dr Włodzimierz Zięba

wzieba@ur.edu.pl

Aneta Rumak

ar108423@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT

FILOZOFII

KOŁO GIER ŚWIATA

dr Piotr Cymbalista

pcymbalista@ur.edu.pl

Krzysztof Kmiecik

kk125472@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT

FILOZOFII

MŁODZIEŻOWE CENTRUM DEBATY

dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

kbochenek@ur.edu.pl

Marlena Brzyska

mb120656@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT

FILOZOFII

HISTORYKÓW

dr hab. Paweł Korzeniowski, prof. UR

pkorzeniowski@ur.edu.pl

Adrian Nycz

an111840@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT

HISTORII

TURYSTYCZNE KOŁO NAUKOWE "BEZ GRANIC"

dr Małgorzata Skulimowska

mskulimowska@ur.edu.pl

Karolina Zgłębicka

kz116251@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT

HISTORII

KAUKAZ

dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR

abonusiak@ur.edu.pl

Weronika Jaworska

wj104548@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT

HISTORII

AKTURA

dr Tomasz Kosiek

tkosiek@ur.edu.pl

Mariola Świętoń ms123627@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT

HISTORII

SLAWISTYCZNE

dr Jolanta Kononowicz-Kur

jkononowicz@ur.edu.pl

Katarzyna Sułkowska ks116131@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT

NEOFILOLOGII

ANGLISTÓW (WCZEŚNIEJ FILOLOGII ANGIELSKIEJ COFFEE BREAK)

dr Magdalena Trinder

mtrinder@ur.edu.pl

Zuzanna Stanisz

zs106875@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT

NEOFILOLOGII

GERMANISTÓW

dr Bogusława Rolek
dr hab. Paweł Bąk

brolek@ur.edu.pl

pbak@ur.edu.pl

 

 

INSTYTUT

NEOFILOLOGII

LINGWISTÓW "POLIGLOCI"

dr Agnieszka Buk
dr Ewa Kusz
dr Judyta Pawliszko
dr Iwona Szwed

abuk@ur.edu.pl

ekusz@ur.edu.p

l jpawliszko@ur.edu.pl

iszwed@ur.edu.pl

Julia Rozmus

jr116375@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT

NEOFILOLOGII

LINGWOKULTUROZNAWCZE

dr Katarzyna Buczek

kbuczek@ur.edu.pl

Korneliusz Kula

kk120556@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT

NEOFILOLOGII

INTERDYSCYPLINARNE SKN "KULTURKLANG"

dr Aneta Jurzysta

ajurzysta@ur.edu.pl

Aleksandra Rzeźnik

ar102326@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NEOFILOLOGII

POLONISTÓW

dr hab. Wioletta Kochmańska, prof. UR
dr Stanisław Dłuski -
Sekcja Twórczości Literackiej

wkochmanska@ur.edu.pl sdluski@ur.edu.pl

Dominika
Olech,
Kinga
Matuszko,
Kamil Flaga

do108986@stud.ur.edu.pl km101229@stud.ur.edu.pl kf096871@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

TEATR POLONISTÓW S.T.O.S.

dr hab. prof. UR Anna Jamrozek-Sowa

ajamrozek@ur.edu.pl

Robert Lesiczka

rl116179@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

DZIENNIKARZY

dr Robert Słabczyński

rslabczynski@ur.edu.pl

Wiktoria Sudoł

ws108959@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

LANGUAGE COPY TOUR - PRAGMATYCZNE KOŁO NAUKOWE

dr Justyna Majchrowska

jmajchrowska@ur.edu.pl

Krzysztof      Mikołajczyk  

km108983@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

SOCIAL MEDIÓW
I CONTENT MARKETINGU

dr Krystyna Gielarek-Gorczyca

kgielarek@ur.edu.pl

Julia Patrzyk jp125338@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

FILMOZNAWCÓW

dr hab. Wojciech Birek, prof. UR

wbirek@ur.edu.pl

Marcelina Siembab

ms108990@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

DOKTORANTÓW JĘZYKOZNAWSTWA
I LITERATUROZNAWSTWA UR

dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR

mpatro@ur.edu.pl

Justyna Mika

justynami@dokt.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA /SZKOŁA DOKTORSKA

EDYTORÓW

dr Anna Dworak

adworak@ur.edu.pl

Kinga Dmitroca

kd118062@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

DYDAKTYKÓW POLONISTÓW

dr hab. Dorota Karkut, prof. UR

dr hab. Agata Kucharska-Babula, prof. UR

dkarkut@ur.edu.pl

akucharska@ur.edu.pl

Aleksandra Półćwiartek

ap121022@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI
I DZIENNIKARSTWA

LITERATUROZNAWCZE

dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR

kmaciag@ur.edu.pl

Kinga Matuszko

kingam@dokt.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA

KOŁO TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ

prof. dr hab. Janusz Pasterski

jpasterski@ur.edu.pl

Kamil Flaga

kamilf@dokt.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA

KOŁO NAUKOWE JĘZYKOZNAWCÓW

dr Barbara Drozd

bdrozd@ur.edu.pl

Klaudia Owerko

ko117098@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT POLONISTYKI            I DZIENNIKARSTWA

DYRYGENTURY CHÓRALNEJ

dr Anna Marek-Kamińska

amarek@ur.edu.pl

Natalia Duma

nd116863@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT

MUZYKI

DYDAKTYKI NAUCZANIA MUZYKI

dr Anita Lehmann

alehmann@ur.edu.pl

Bogumiła Kutacha

bk101706@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT

MUZYKI

INSTRUMENTALISTÓW

dr hab. Małgorzata Zarębińska, prof. UR

mzarebinska@ur.edu.pl

Angelika Pacuta

ap110579@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT

MUZYKI

NAUKOWO-ARTYSTYCZNE "RAZEM"

dr Marcin Dudek

mdudek@ur.edu.pl

Kamil Głąb

kg120581@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

ZAPAŁ

dr Katarzyna Woźniak

dr Karolina Niwelińska

kawozniak@ur.edu.pl

kniwelinska@ur.edu.pl

Natalia Szlęk ns110994@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

NAUKOWO-ARTYSTYCZNE               "GRAFO"

mgr Kamil Skrzypiec

kskrzypiec@ur.edu.pl

Gabriela Rachwalska

gr120604@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

KOŁO BADAŃ ARTYSTYCZNYCH

dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR

jsawicka@ur.edu.pl

Paweł Korbus

pawelkor@dokt.ur.edu.pl

SZKOŁA DOKTORSKA/ INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

LENS

mgr Łukasz Kuśnierz

lukusnierz@ur.edu.pl

Weronika Drelich

wd116214@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

GLOTTODYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ UR

dr Anna Kupiszewska

akupiszewska@ur.edu.pl

Zuzanna Salawa

zs121024@stud.ur.edu.pl

KOLEGIUM           NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH

KOŁO NAUKOWE LIDERZY BIZNESU (DAWNIEJ EKONOMISTÓW)

dr hab. Grzegorz Hajduk

ghajduk@ur.edu.pl

Izabela Wilk iw116670@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

EKONOMISTÓW "INTERKREATOR"

dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR

dr Małgorzata Lechwar

abarwinska@ur.edu.pl

mlechwar@ur.edu.pl

Mateusz Śliwa

ms093239@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

HUMAN RIGHTS

dr inż. Maciej Milczanowski                                    
dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

mmilczanowski@ur.edu.pl kzarna@ur.edu.pl

Ewa Kogut ek125473@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O POLITYCE

BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR

gbonusiak@ur.edu.pl

Natalia Seremak

ns125505@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O POLITYCE

POLITOLOGÓW UR "MUNDUS"

dr Zofia Sawicka

dr Damian Wicherek

zsawicka@ur.edu.pl

dwicherek@ur.edu.pl

Damian Mierzwa

dm123524@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O POLITYCE

CityLab

dr Hubert Kotarski

dr Anna Kołomycew

hkotarski@ur.edu.pl

akolomycew@ur.edu.pl

Krystian Bieś

kb108274@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK  O POLITYCE

STUDENCKIE PENITENCJARNE KOŁO NAUKOWE

dr Monika Badowska-Hodyr

mbadowska@ur.edu.pl

Piotr Opuchlik po118115@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

STUDENCKI KRĄG KORCZAKOWSKI

dr Wiesława Walc

wwalc@ur.edu.pl

Izabela Piątek

ip122470@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

FAMILIOLOGÓW

dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR

ugruca@ur.edu.pl

Damian Płodzień dp120514@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

ANIMATORÓW KULTURY LITERACKIEJ DZIECI

dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. UR

aungeheuer@ur.edu.pl

Natalia Firek

nf118276@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

PEDAGOGÓW
I PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR

kbarlog@ur.edu.pl

Natalia Bartnik

nb118494@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

BADAŃ NAD WOLONTARIATEM

dr Marlena Bieda

mbieda@ur.edu.pl

Patrycja Lampart

pl105896@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

ANDRAGOGÓW

dr Zbigniew Chodkowski

zchodkowski@ur.edu.pl

Patrycja Kołomyja

pk118085@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

EDUKACJA BEZ GRANIC

dr Tomasz Warchoł

twarchol@ur.edu.pl

Wiktoria Gierlak

wg118280@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

KOŁO NAUKOWE WSPARCIA OSÓB
Z AUTYZMEM "ABC-ASD"

dr Aneta Lew-Koralewicz

alew@ur.edu.pl

Julia Bolon

jb118497@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

WYGRYWAMY W EDUKACJĘ

dr inż. Krystian Tuczyński

ktuczynski@ur.edu.pl

Katarzyna Kwiecień

kk118306@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH

dr Hubert Sommer

hsommer@ur.edu.pl

Weronika Gancarz

wg118278@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI

"PRO - PSYCHE"

dr Anna Batory-Ginda
dr Katarzyna Tomaszek
abatory@ur.edu.pl
ktomaszek@ur.edu.pl

Kamil Rylski-Juruś

kr117573@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT PSYCHOLOGII

PRAWA "IUS" - UNIWERSYTECKA PORADNIA PRAWNA

dr Joanna Uliasz

juliasz@ur.edu.pl

Mateusz Dykiel md115491@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

PRAWA HANDLOWEGO
I GOSPODARCZEGO "AMICUS CURIAE"

dr Oskar Bróż
dr Rajmund Stapiński

obroz@ur.edu.pl

rstapinski@ur.edu.pl

Izabela Jarosz

ij097459@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

PRAWA KARNEGO IUSTITIA

dr Małgorzata Trybus

mtrybus@ur.edu.pl

Ewelina Kuś

ek119889@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

POSTĘPOWANIA PRAWA  CYWILNEGO (WCZEŚNIEJ PRAWA CYWILNEGO)

dr hab. Anna Kościółek, prof. UR
dr hab. Aneta Arkuszewska prof. UR

akosciolek@ur.edu.pl aarkuszewska@ur.edu.pl

Izabela Jarosz

ij097459@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

mgr Szymon Dubis
dr Karol Hermanowski

sdubis@ur.edu.pl khermanowski@ur.edu.pl

Szymon Szurlej                    

ss115667@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

FILOZOFII I TEORII PRAWA

mgr Tomasz Drozdowski
mgr Łukasz Szymański

tdrozdowski@ur.edu.pl lszymanski@ur.edu.pl

Paulina Maziarz

pm110689@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

PRAWA KONSTYTUCYJNEGO "CONSTITUTIO"

dr Artur Trubalski

atrubalski@ur.edu.pl

Szymon Szurlej

ss115667@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
I EUROPEJSKIEGO

mgr Marek Podraza

mpodraza@ur.edu.pl

Andżelika Zagórska az115696@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

PRAWA FINANSOWEGO
I PODATKOWEGO

dr Marta Sagan-Martko
dr Joanna Łubina

msagan@ur.edu.pl

jlubina@ur.edu.pl

Kasjan Pawlak kp124471@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

PRAWA PRACY

mgr Michał Skóra

mskora@ur.edu.pl

Natalia Kielawa

nk097468@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

PRAWA RODZINNEGO FAMILIAE

dr Jakub Łukasiewicz

jalukasiewicz@ur.edu.pl

Ewelina Pigan

ep118119@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

PRAWA USTROJOWEGO PORÓWNAWCZEGO

dr Katarzyna Szwed
dr Justyna Ciechanowska

kszwed@ur.edu.pl jciechanowska@ur.edu.pl

Aleksandra Gesing

 
ag119840@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

PRAWA RZYMSKIEGO
I PORÓWNAWCZEGO "IUS ROMANORUM"

dr Wojciech Kosior

wkosior@ur.edu.pl

Kinga Konica kk115542@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

MEDIACJI I NEGOCJACJI "PACTUM"

dr Arita Masłowska

amaslowska@ur.edu.pl

Sabina Hilbrand

sh119853@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

KOMPARATYSTYKI PRAWA CYWILNEGO

dr Rafał Łukasiewicz
dr Wojciech Kosior

wkosior@ur.edu.pl

rlukasiewicz@ur.edu.pl

Aleksandra Buda

ab115476@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

POSTĘPOWANIA KARNEGO I PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO ,,TEMIDA''

dr Arita Masłowska

amaslowska@ur.edu.pl

Kinga Tyliszczak

kt119584@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

KRYMINOLOGII, KRYMINALISTYKI
I MEDYCYNY SĄDOWEJ

dr Dorota Semków

dsemkow@ur.edu.pl

Aleksandra Pelczar

ap098066@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

DEBAT OKSFORDZKICH
I RETORYKI PRAWNICZEJ

dr Marcin Niemczyk

mniemczyk@ur.edu.pl

Magdalena Karnasiewicz

mk093420@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

POWSZECHNEJ HISTORII PRAWA

dr Ewa Leniart

eleniart@ur.edu.pl

Sebastian Śliwa

ss115670@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

PRAWA ZOBOWIĄZAŃ
I PRAWA SPADKOWEGO "OBLIGATIO"

dr Paweł Janda

pjanda@ur.edu.pl

Patrycja Cisek

pc110608@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

PARAGRAF

dr Anna Hadała-Skóra
dr Katarzyna Czeszejko-Sochacka

ahadala@ur.edu.pl

kczeszejko@ur.edu.pl

Weronika Pietras

wp106120@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE PRAWA
I EKONOMII W SPORCIE ,,KNOW-HOW-SPORT''

dr hab. Beata Stępień-Załucka, prof. UR

bestepien@ur.edu.pl

Emila Dąbek

ed119279@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH, INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW, INSTYTUT NAUK
O KULTURZE FIZYCZNEJ

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ "OPUS"

dr Michał Chajda

mchajda@ur.edu.pl

Daniel Soja

ds110736@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

PRAWA WYZNANIOWEGO UR

ks. dr hab. Piotr Steczkowski

psteczkowski@ur.edu.pl

Jakub Drozd

jd119830@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH MATRIX

dr Jakub Czopek

jczopek@ur.edu.pl

Karolina Muszyńska

km096206@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT SOCJOLOGII

SOCJOLOGÓW

dr Agata Kotowska

akotowska@ur.edu.pl

Piotr Bylinowski

pb116825@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT SOCJOLOGII

PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH UR

 

dr Sławomir Wilk

swilk@ur.edu.pl

Martyna Szymanek ms120882@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT SOCJOLOGII

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

FIZJOTERAPII W GERIATRII I PROFILAKTYCE ZDROWIA

dr hab. n. med. Agnieszka Sozańska

asozanska@ur.edu.pl

Jakub Folta

jf102622@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

TELEMEDYCYNY

dr n. o zdr. Filip Osuchowski

fosuchowski@ur.edu.pl

 

 

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

FIZJOLOGII "NEURON"

dr hab. Magdalena Sowa-Kućma, prof. UR

msowa@ur.edu.pl

Kinga Dyndał kd121949@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

ANATOMICZNE

dr n. med. Krzysztof Balawender

kbalawender@ur.edu.pl

Angelika Wiatr

aw112772@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

GENETYKI KLINICZNEJ

dr n. med. Antoni Pyrkosz

apyrkosz@ur.edu.pl

Jadwiga Inglot

ji108692@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

IMMUNOLOGII

prof. dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz

jtabarkiewicz@ur.edu.pl

Paweł Urban

pu099122@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

DERMATOLOGII EKSPERYMENTALNEJ

dr Dominika Kwiatkowska

dr Justyna Szczęch

dokwiatkowska@ur.edu.pl

jszczech@ur.edu.pl

Natalia Morawiecka

nm108708@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

OTOLARYNGOLOGII

dr n. med. Wojciech Domka

wdomka@ur.edu.pl

Katarzyna Markuszka

km121982@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

ENGLISH DIVISION OF MEDICINE SCIENCE CLUB

dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR

daebisher@ur.edu.pl

Katarzyna Koziorowska

kk105887@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

dr hab. n med. Hanna Czajka, prof. UR

hczajka@ur.edu.pl

Paweł Biłas

pb083581@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

BIOCHEMIKÓW

dr hab. n. med. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR

dbartusikaebisher@ur.edu.pl

Anna Mazur

am103527@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

CHORÓB ZAKAŻNYCH

dr n. med. Robert Pleśniak

rplesniak@ur.edu.pl

Agnieszka Rybka

agnieszkar@dokt.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

PATOFIZJOLOGII "NEFRON"

dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska

agala@ur.edu.pl

Weronika Wilczyńska

ww105556@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

DIABETOLOGII

dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski, prof. UR

mdabrowski@ur.edu.pl

Sandra Górecka

sg104145@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

HISTOLOGICZNE

dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR

awawrzyniak@ur.edu.pl

Maksymilian Kłosowicz

mk108696@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

NEUROLOGICZNE

dr Marcin Wiącek

mawiacek@ur.edu.pl

Kinga Tylutka

kt099138@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

KARDIOCHIRURGIA

dr n. med. Maciej Kolowca

mkolowca@ur.edu.pl

Wiktor Podsadowski

wp118854@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał-Kolarz

ddarmochwal@ur.edu.pl

Łukasz Gaj

lg093710@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

SKN PRZY KLINICE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

dr hab. n. med. Bogdan Kolarz, prof. UR

bkolarz@ur.edu.pl

Joanna Sawicka

js099136@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

PSYCHIATRII

dr hab. n. med. Przemysław Pacan
dr n. med. Beata Wisz, prof. UR
dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

ppacan@ur.edu.pl

bwisz@ur.edu.pl

arynkiewicz@ur.edu.pl

Jan Potkański

jp109591@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

CHIRURGII OGÓLNEJ

lek. Ruslan Zavatskyi

rzavatskyi@ur.edu.pl

Piotr Paluch

pp102459@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

CHIRURGII i UROLOGII DZIECIĘCEJ

lek. med. Anna Ogorzałek

aogorzalek@ur.edu.pl

Anna Pliszka

ap094250@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

HEMATOLOGII

prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz

mmarkiewicz@ur.edu.pl

Szymon Lulek sl112750@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

PATOMORFOLOGII

dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof. UR

ekaznowska@ur.edu.pl

Yana Nankovska

yn118832@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

dr n. med. Wiesław Guz

wguz@ur.edu.pl

Weronika
Szczerba
Ewa  Łukaszewska

ws104011@stud.ur.edu.pl el100428@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

KARDIOLOGII

dr hab. n. med. lek. Mariusz Dabrowski, prof. UR
dr hab. n. med. Piotr Futyma, prof. UR

mdabrowski@ur.edu.pl pfutyma@ur.edu.pl

Natalia Burda

nb102385@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

KOŁO UROLOGICZNE "OURON"

dr n. med. Krzysztof Balawender

kbalawender@ur.edu.pl

Sebastian Rajda

sr105527@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

SKN W DZIEDZINIE ONKOLOGII

dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska, prof. UR

bsaskorczynska@ur.edu.pl

Adrianna Antoszewska aa117579@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

NEONATOLOGICZNE

dr n. med. Witold Błaż

wblaz@ur.edu.pl

Aleksandra Skubisz

as108721@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

MŁODYCH TOKSYGOLOGÓW "PARACELSUS" dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR kjurowski@ur.edu.pl Joanna Toporowska-Kazimierak jt108830@stud.ur.edu.pl INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH
REHABILITACJI MEDYCZNEJ dr n. med. Grzegorz Przysada gprzysada@ur.edu.pl Oliwia Krawczyk ok098412@stud.ur.edu.pl INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

dr hab. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, prof. UR

bwoloszczuk@ur.edu.pl

Karol Bednarz

kb108683@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ "WAMPIRKI"

dr hab.n.med. Radosław Chaber, prof UR

rchaber@ur.edu.pl

Szymon Lulek

sl112750@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

ORTOPEDII "JOINT"

prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela

ssnela@ur.edu.pl

Karolina Jabłońska

kj112741@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH

FIZJOTERAPII
W ORTOPEDII

brak opiekunów

mszczepanik@ur.edu.pl jmajewska@ur.edu.pl

Jakub Folta

jf102622@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

PIELĘGNIARSTWA

dr n. med. Małgorzata Marć

mmarc@ur.edu.pl

 

Weronika Magiera wm112813@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

POŁOŻNYCH

dr Barbara Zych
dr n. o zdr. Anna Kremska

bzych@ur.edu.pl

akremska@ur.edu.pl

Gabriela Fus

gf116693@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

dr n. o zdr. Dorota Ozga

dozga@ur.edu.pl

Paweł Kalinowski

pk118649@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

MŁODA ELEKTRORADIOLOGIA

dr n. o zdr. Aneta Wojtasik

aprzypek@ur.edu.pl

Aleksandra Bogdańska

ab130743@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
MEDYCZNYCH

DIETETYKÓW

 
dr n. o zdr. Sara Jarmakiewicz-Czaja
dr n. o zdr. Anna Bartosiewicz
 
sjarmakiewicz@ur.edu.pl
abartosiewicz@ur.edu.pl
 

Agnieszka Dymek

ak112611@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

dr hab. Dariusz Bazaliński, prof. UR

dbazalinski@ur.edu.pl

Alicja Drożdż

ad116504@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

FIZJOTERAPII
W NEUROLOGII I BADAŃ NAD CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI "FIZJOLAB"

dr Justyna Podgórska-Bednarz

jpodgorska@ur.edu.pl

Katarzyna Dec

kd116954@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

MEDYCYNY
W STANACH NAGŁYCH

dr hab. n. o zdr. Paweł Więch, prof. UR
dr n. o zdr. Izabela Sałacińska

pwiech@ur.edu.pl

isalacinska@ur.edu.pl

Julia Dąbrowska

jd126907@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

ENERGII FIZYCZNYCH STOSOWANYCH
W FIZJOTERAPII

dr Jolanta Zwolińska

jzwolinska@ur.edu.pl

Michał Prokop

mp112520@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

FIZJOTERAPII W NEUROLOGII DOROSŁYCH
I DZIECI

dr n. o zdr. Agnieszka Guzik
dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR

aguzik@ur.edu.pl

mdruzbicki@ur.edu.pl

Wioleta Dąbrowska

wd096798@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

INNOWACYJNYCH TECHNIK REHABILITACYJNYCH "REH-TECH"

dr n. biol. Marta Kopańska

mkopanska@ur.edu.pl

Krystian Mazur

km108053@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH


dr Danuta Pięciak-Kotlarz

dr Katarzyna Wardak

 

dpieciak@ur.edu.pl

kwardak@ur.edu.pl

Milena Stój ms127035@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

FASCYNACJE POSTAWY CIAŁA HABITUS

dr hab. Katarzyna Walicka-Cupryś, prof. UR

kwalicka@ur.edu.pl

Izabela Mastej

im116988@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

dr inż. Agnieszka Stępień
dr inż. Ewelina Polak-Szczybyło

agstepien@ur.edu.pl

ewpolak@ur.edu.pl

Rajmund Kocan

rk126862@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

INNOWACYJNYCH BADAŃ W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

dr Sabina Krupa

dr Justyna Kosydar-Bochenek

skrupa@ur.edu.pl

jkosydar@ur.edu.pl

Magdalena Mycek mr123457@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

RESPIRARE

dr Monika Bal-Bocheńska

mbal@ur.edu.pl

Rafał Szawan

rs127530@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O ZDROWIU

PROMOTORÓW ZDROWIA "LALONDA"

dr n. o zdr. Joanna Burzyńska

jburzynska@ur.edu.pl

Anna Ziemlewicz

az119353@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

PODRÓŻNIKÓW

dr Jarosław Herbert

jherbert@ur.edu.pl

Karolina Karaś

kk111718@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O KULTURZE FIZYCZNEJ

MŁODYCH ANTROPOLOGÓW (WCZEŚNIEJ ANTROPOLOGII FIZYCZNEJ)

dr Maciej Brożyna

mbrozyna@ur.edu.pl

Łucja Gósz

lg120211@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O KULTURZE FIZYCZNEJ

ANTROPOMETRII ORAZ PROFILAKTYKI OTYŁOŚCI
I CHORÓB NIEZAKAŹNYCH

dr Piotr Matłosz

pmatlosz@ur.edu.pl

Agnieszka Bieda

ab105814@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK
O KULTURZE FIZYCZNEJ

MODELOWANIA TRENINGU SPORTOWEGO

dr Agata Rzeszutko-Bełzowska

arzeszutko@ur.edu.pl

 

 

INSTYTUT NAUK
O KULTURZE FIZYCZNEJ

SYMULACJI MEDYCZNEJ UR

dr n. o zdr. Grzegorz Kucaba

gkucaba@ur.edu.pl

Julia Florek

jf117552@stud.ur.edu.pl

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

PROFILAKTYKI ZROWOTNEJ KOBIET

dr n. o zdr. Joanna Błajda

jblajda@ur.edu.pl

Oliwia Guter

og116696@stud.ur.edu.pl

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

ENDOKRYNOLOGII
I MEDYCYNY NUKLEARNEJ

dr n. med. Mariusz Partyka

mpartyka@ur.edu.pl

Julia Inglot

ji109558@stud.ur.edu.pl

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

GASTROENTEROLOGII
I HEPATOLOGII

prof. dr hab. Rafał Filip

rfilip@ur.edu.pl

Aleksandra Karnas

ak112744@stud.ur.edu.pl

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

"BIO-TECH" (WCZEŚNIEJ BIOTECHNOLOGÓW)

dr Daniel Broda

dbroda@ur.edu.pl

Łukasz Niżnik

ln111791@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

BROWARNIKÓW

dr Daniel Broda

dbroda@ur.edu.pl

Łukasz Niżnik

ln111791@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

BIOLOGII ZWIERZĄT "SZCZUREK"

dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UR

wgrzegorzewski@ur.edu.pl

Kamila Bochenek

kb125028@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT BIOLOGII

FIZYKÓW

dr Mirosław Łabuz

labuz@ur.edu.pl

Aleksandra Stasik

as101559@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK FIZYCZNYCH

MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE "EKOINNOWACJE"

dr Mirosław Łabuz

mlabuz@ur.edu.pl

 

 

INSTYTUT NAUK FIZYCZNYCH, INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW

NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

dr Dariusz Płoch

dploch@ur.edu.pl

Anna Juś

aj106571@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK FIZYCZNYCH

TROJAN (WCZEŚNIEJ INFORMATYKI)

dr Bogusław Twaróg

btwarog@ur.edu.pl

Aleksandra Piaskowa

ap117868@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT INFORMATYKI

INFORMATYKÓW

dr inż. Marcin Ochab

maochab@ur.edu.pl

Adrian Klamut

adrian.klamut@urz.pl

INSTYTUT INFORMATYKI

PRZYRODNIKÓW

dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski, prof. UR

bwisniowski@ur.edu.pl

Natalia Świst ns113965@stud.ur.edu.pl

KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR
dr hab. Grzegorz Pączka   

mgarczynska@ur.edu.pl gpaczka@ur.edu.pl

Marcin Fiedur

mf111298@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH, OCHRONY
I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

ROLNIKÓW "WŁOŚCIANIN"

dr Karol Skrobacz

dr Marzena Mazurek

kskrobacz@ur.edu.pl

mmazurek@ur.edu.pl

Jędrzej Pawluś

jp125709@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH, OCHRONY
I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

KRAJOBRAZY

dr inż. Anita Poradowska

apajaczek@ur.edu.pl

Karolina Tkacz kt123854@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH, OCHRONY
I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI "FERMENT"

dr Paweł Hanus

phanus@ur.edu.pl

Miłosz Pastuszczak

mp098517@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIA

OCENY I PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI ,,KABANOSIK''

dr inż. Janusz Mroczek

jamroczek@ur.edu.pl

Daria Janda dj125635@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIA

ANIMALEQUUS

dr hab. Jadwiga Topczewska, prof. UR

jtopczewska@ur.edu.pl

Szymon
Prejsnar

sp118467@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIA

MECHATRONIKI "MECHATRON"

dr inż. Marcin Grochowina

mgrochowina@ur.edu.pl

Michał Micał

mm114370@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

NANOTECHNIK

dr Ewa Bobko

ebobko@ur.edu.pl

Brajan Tabor

bt123019@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

MATEMATYKÓW

dr hab. Mirosława Zima, prof. UR

mzima@ur.edu.pl

Paulina Pasierb pp121393@stud.ur.edu.pl

INSTYTUT MATEMATYKI