UCTT - konsultacje on-line

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników UR, jak również mając na uwadze procedury związane z Wdrażaniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych zespół UCTT uruchamia możliwość kontaktu on-line na platformie Microsoft Teams w ramach doradztwa z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji.

Bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy uctt@ur.edu.pl lub telefoniczny 17 851 87 19 w celu ustalenia terminu spotkania.

Kod do zespołu UCTT – konsultacje na platformie Microsoft Teams: oonfisu