Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

 

Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej
ul. M. Ćwiklińskiej 2c, 35-601 Rzeszów
Bud. D6 (Dom studenta Hilton), pokoje nr 13 i 14
tel.: +48 17 861 40 16
tel.: +48 17 861 40 17
tel.: +48 17 861 40 18
e-mail: bihp@ur.edu.pl

 

Kierownik Inspektoratu
Główny Specjalista ds. BHP
mgr inż. Tadeusz Szajnar

pokój nr 14
tel.: +48 17 861 40 17
e-mail: tszajnar@ur.edu.pl

mgr inż. Lucyna Mikulska
Specjalista ds. BHP
pokój nr 14
tel.: +48 17 861 40 16
e-mail: lmikulska@ur.edu.pl

mgr Mateusz Paja
Starszy Inspektor ds. BHP
pokój nr 14
tel.: +48 17 861 40 18
e-mail: mpaja@ur.edu.pl

 

Działania Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mają głównie na celu tworzenie pracy bardziej bezpiecznej, mniej uciążliwej i przyjaznej dla pracownika.
Służba BHP pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zakres obowiązków i uprawnień dla służb BHP reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póżn. zm.).

 

Filmy edukacyjne

Pierwsza pomoc

Ćwiczenia oczu

Ergonomia stanowiska komputerowego