Laboratoria UR w PSLBiW

 

Na mocy zawartego POROZUMIENIA pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, a Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o., strony przystąpiły do współpracy w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Głównym celem tej kooperacji jest przedsiębiorcze zagospodarowanie potencjału innowacyjnego laboratoriów naukowo-badawczych działających w Kolegiach UR.

 

Kierowników laboratoriów, którzy chcieliby przystąpić do PSLBiW prosimy o kontakt z UCTT.

 

Na dzień dzisiejszy do Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących przystąpiły następujące laboratoria naukowo-badawcze działające w Kolegiach Uniwersytetu Rzeszowskiego:

 

Kolegium Nauk Społecznych

 

Pracownia Kryminologii i Kryminalistyki

 

Kolegium Nauk Medycznych

 

Laboratorium Badań Innowacyjnych w Dietetyce

 

Laboratorium Badań Innowacyjnych w Farmakologii

 

Laboratorium Badań Innowacyjnych w Opiece Położniczej

 

Laboratorium Badań Innowacyjnych w Pielęgniarstwie

 

Laboratorium Badań Innowacyjnych w Ratownictwie Medycznym

 

Laboratorium Badań Innowacyjnych w Zdrowiu Publicznym

 

Laboratorium Badań Ośrodkowego Układu Nerwowego i Kręgosłupa

 

Laboratorium Badań Translacyjnych w Medycynie

 

Laboratorium Biologii Molekularnej

 

Laboratorium Czynników Fizykalnych w Rehabilitacji

 

Laboratorium Gerontoprofilaktyki

 

Laboratorium Innowacyjnych Badań Układów Krążenia i Oddechowego

 

Laboratorium Innowacyjnych Metod Antropometrycznych

 

Laboratorium Innowacyjnych Metod Biologicznego Sprzężenia Zwrotnego

 

Laboratorium Metod Wspomagania Funkcjonowania Osób Niepełnosprawnych

 

Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji

 

Laboratorium Patofizjologii Narządu Ruchu Człowieka

 

Laboratorium Procesów Metabolicznych, Zaburzeń i Modeli Rozwoju Organizmu Dziecięcego

 

Laboratorium Przetwarzania Danych

 

Zakład Mikrobiologii

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych

 

Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych

 

Laboratorium analiz instrumentalnych składników żywnościowych

 

Laboratorium analiz przetworów owocowo-warzywnych. Linie technologiczne przetwarzania owoców i warzyw

 

Laboratorium analiz wyrobów piekarniczych. Linie technologiczne przetwarzania ziarna

 

Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska

 

Laboratorium Badań Materiałów i Wyrobów

 

Laboratorium Informatyki Stosowanej

 

Laboratorium Inżynierii Wytwarzania

 

Laboratorium Matematyki Stosowanej

 

Laboratorium Mikroprojektów

 

Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Wytwarzania

 

Laboratorium Prognoz, Badań Systemowych i Strukturalnych

 

Laboratorium spektroskopii emisyjnej

 

Laboratorium Spektroskopii Materiałów

 

Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych

 

Laboratorium Technologiczne MBE i Kontroli Jakości Nanostruktur

 

Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu

 

Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego

 

Zakład Chemii Analitycznej

 

Zakład Genetyki

 

Zakład Monitoringu Środowiska