Jak patentować

Naukowiec

strzalka.png [1.63 KB]

Jeśli masz wynalazek / wyniki / rozwiązanie

strzalka.png [1.63 KB]

Wypełnij formularz UCTT

strzalka.png [1.63 KB]

Uzyskaj zgodę dysponenta środków na opłaty związane z przygotowaniem zgłoszenia do UP RP oraz opłaty urzędowe

strzalka.png [1.63 KB]

Zgłoś się z formularzem do UCTT

strzalka.png [1.63 KB]

UCTT

strzalka.png [1.63 KB]

Przeprowadza procedurę zgłoszeniową do UP RP we współpracy z Naukowcem oraz Rzecznikiem Patentowym UR

strzalka.png [1.63 KB]

Czekaj na decyzję UP RP