Pracownicze Plany Kapitałowe

 

Szanowni Państwo,

przedstawiamy kwartalny komentarz rynkowy Michała Ziętala – Dyrektora Biura Komunikacji Inwestycyjnej i Analiz PKO TFI. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem Komentarz rynkowy.

Przypominamy, że na stronie internetowej PKO TFI, znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące Funduszy, w tym Prospekt Informacyjny, sprawozdania finansowe oraz aktualne Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KID).

Materiały informacyjne załączone są w treści niniejszego maila, w formie aktywnych linków. Prosimy kliknąć na zaznaczone w tekście słowa, aby je uaktywnić.

English version


Z poważaniem,

Zespół ds. Obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych PKO TFI

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Zachęcamy Państwa do uruchomienia funkcjonalności dwuetapowej autoryzacji w procesie logowania się do Aplikacji iPPK.

Sposób podwójnej weryfikacji jest już standardem na rynku, który zwiększa bezpieczeństwo oraz zapewnia ochronę przed cyberatakami. W Aplikacji iPPK ta funkcjonalność jest już dostępna od ponad roku.

Jak to działa?

Podczas logowania do Aplikacji iPPK, oprócz identyfikatora i hasła, w ramach dwuetapowej autoryzacji będzie konieczność podania jednorazowego kodu autoryzującego, wygenerowanego przez wybrane narzędzie uwierzytelniające (np. Duo, Google Authenticator, Microsoft Authenticator). Aplikację uwierzytelniającą można bezpłatnie pobrać i zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym (smartfonie, tablecie).

Kierując się troską o bezpieczeństwo Państwa organizacji już dziś zachęcamy do uruchomienia funkcjonalności dwuetapowej autoryzacji.


Ważne!

 • Od września 2023 r. ten sposób autoryzacji będzie obowiązkowy dla wszystkich użytkowników Aplikacji iPPK.
 • Aktywacja funkcjonalności już dziś zapewni ciągłość procesów związanych z obsługą PPK.


Szczegóły dwuetapowej autoryzacji znajdą Państwo w:

 • Onepager - Podwójna autoryzacja w iPPK tutaj
 • Tutorial: Weryfikacja dwuskładnikowa - część 1: Aktywacja tutaj
 • Tutorial: Weryfikacja dwuskładnikowa - część 2: Konfiguracja i logowanie tutajZadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo danych Uczestników PPK!

Materiały informacyjne załączone są w treści niniejszego maila, w formie aktywnych linków. Prosimy kliknąć na zaznaczone w tekście słowa, aby je uaktywnić.

English version


Z poważaniem,

Zespół ds. Obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych PKO TFI

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo, Pierwszy autozapis w PPK już za nami! W tym miejscu pragniemy Państwu podziękować za sprawne przeprowadzenie tego procesu oraz udział w szkoleniach. Przypominamy, że każdy Pracownik zapisany do PPK dostanie od nas list powitalny, nawet jeśli podejmie decyzję o rezygnacji z wpłat do PPK. Dla Pracowników przygotowaliśmy informacje o PPK:

 • Broszura - Jak uzyskać dostęp do swojego PPK? tutaj
 • Onepager dla Pracownika tutaj
 • Prezentacja dla Pracownika tutaj

Przypominamy też o udogodnieniach w Aplikacji iPPK dla osób, które się nią zajmują. Szczegóły opisaliśmy w Prezentacji o Aplikacji iPPK tutaj. W celu ułatwienia Państwu procesu obsługi wypłat transferowych, przygotowaliśmy onepager o tym, jak dokonać wypłaty transferowej środków zgromadzonych przez Uczestnika PPK tutaj. Aby zwiększyć bezpieczeństwo Aplikacji iPPK, dodaliśmy możliwość dwuetapowej autoryzacji podczas logowania. Zachęcamy do korzystania z niej już teraz. Od września będzie to obowiązkowe. Proces polega na wprowadzeniu, oprócz identyfikatora i hasła, jednorazowego kodu autoryzującego. Szczegóły dwuetapowej autoryzacji opisaliśmy w:

 • Onepager - Podwójna autoryzacja w iPPK tutaj
 • Tutorial: Weryfikacja dwuskładnikowa - część 1: Aktywacja tutaj
 • Tutorial: Weryfikacja dwuskładnikowa - część 2: Konfiguracja i logowanie tutaj

Ponadto przedstawiamy kwartalny komentarz rynkowy Michała Ziętala – Dyrektora Biura Komunikacji Inwestycyjnej i Analiz PKO TFI. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem Komentarz rynkowy tutaj. Przypominamy, że na stronie www.pkotfi.pl w zakładce PPK dla Pracodawcy znajdziecie Państwo wiele informacji o PPK. Materiały informacyjne załączone są w treści niniejszego maila, w formie aktywnych linków. Prosimy kliknąć na zaznaczone w tekście słowa, aby je uaktywnić.

English version

Z poważaniem,Zespół ds. Obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych PKO TFI

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo, PKO TFI dokonało aktualizacji Procedury wymiany danych za pośrednictwem Aplikacji iPPK („Procedura”) tutaj. W związku z ze zmianą Procedury w Aplikacji iPPK zostaną wprowadzone poniższe zmiany:

 • Z końcem lutego 2023 (co 4 lata), każda złożona u Pracodawcy Dyspozycja Rezygnacji automatycznie wygasa, niezależnie od tego kiedy została zawarta umowa o zarządzanie PPK, z wyłączeniem Dyspozycji Rezygnacji złożonej przez Pracownika, który do ostatniego dnia marca danego roku ukończy 55 rok życia.
 • W przypadku, w którym Uczestnik złoży Pracodawcy Dyspozycję Rezygnacji przed datą automatycznego wygaśnięcia, a Pracodawca zarejestruje ją w Aplikacji iPPK dopiero po dacie automatycznego wygaśnięcia, rejestracja takiej Dyspozycji będzie nieskuteczna, a status Uczestnika nie ulegnie zmianie.

Zmieniona Procedura wejdzie w życie w dniu 07.02.2023 r. Ponadto przedstawiamy kwartalny komentarz rynkowy Michała Ziętala – Dyrektora ds. Komunikacji Inwestycyjnej PKO TFI. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem Komentarz rynkowy Przypominamy, że na stronie internetowej PKO TFI www.pkotfi.pl, w zakładce "Autozapis" znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zagadnień związanych z autozapisem. Materiały informacyjne załączone są w treści niniejszego maila, w formie aktywnych linków. Prosimy kliknąć na zaznaczone w tekście słowa, aby je uaktywnić. Z poważaniem,Zespół ds. Obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych PKO TFI

Uwaga !Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa o PPK”) PKO Emerytura- specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty ("Fundusz") dokonał zmiany Statutu i prospektu informacyjnego Funduszu.

 • ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu tutaj
 • ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego Funduszu tutaj
 • prospekt informacyjny Funduszu tutaj

Materiały informacyjne załączone są w treści niniejszego maila, w formie aktywnych linków. Prosimy kliknąć na zaznaczone w tekście słowa, aby je uaktywnić. Z poważaniem,Zespół ds. Obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych PKO TFI

English version

————————————————————————————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

W Uczelni funkcjonują Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 

PPK to dobrowolny program, który pozwoli Pracownikom zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia. Wpłaty, dokonywane na prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK są finansowane z trzech źródeł: od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy), od Pracownika - w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika) oraz z Funduszu Pracy - w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania w wysokości 240 zł.

 

Pracownicy w wieku 18-55

 

Do Programu zostają zapisani wszyscy Pracownicy Uczelni w wieku od 18 do ukończenia 55 roku życia, których zatrudnienie podlega obowiązkowemu odprowadzaniu składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, oraz posiadający odpowiedni staż pracy, wynoszący co najmniej 14 dni, o ile nie złożą w Dziale Spraw Osobowych oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do PPK.  

 

Pracownicy w wieku 55-70

 

Zatrudnieni, którzy ukończyli 55 lat, lecz nie ukończyli 70 roku życia, mogą przystąpić do PPK dobrowolnie - składając w Dziale Spraw Osobowych podpisany wniosek o uczestnictwo w PPK. Pracownicy muszą dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 14 dni.

 

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej Pracownika w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie dodatkowej deklaracji ustanowienia wpłaty dodatkowej. Natomiast osoby przystępujące do PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej, niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

 

Wzory wszystkich oświadczeń i deklaracji są dostępne poniżej. W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go do Działu Spraw Osobowych.

 

W załączeniu przesyłamy prezentację opisującą warunki i zasady funkcjonowania PPK oraz link do webinarium.  Szczegółowe informacje o PPK znajdziecie również Państwo na stronie PKO TFI https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/baza-wiedzy-o-ppk/

W przypadku dodatkowych pytań dostępna jest również infolinia PPK pod numerami: 801 32 32 80 lub 22 358 56 56.

 

 

Formularze dla Pracownika składane u Pracodawcy:

 

 

Formularze składane przez Pracownika do Instytucji Finansowej:

 

 

 

 

Prezentacja dla pracowników przypominająca o benefitach, które przysługują uczestnikom PPK, zgodnie z umową o zarządzanie PPK znajduje się tutaj: Prezentacja dla pracowników.

 

Dodatkowo załączamy:

 

 

Zachęcamy Państwa pracowników do zapoznania się z materiałem filmowym dotyczącym opłacalności bycia uczestnikiem PPK,

 

jak również do zapoznania się z nowymi udogodnieniami np. zmiany składki dodatkowej w  serwisie i-Fundusze

 

Kwartalny komentarz rynkowy Michała Ziętala – Dyrektora ds. Komunikacji Inwestycyjnej PKO TFI: