Sekcja Funduszy Strukturalnych

Sekcja Funduszy Strukturalnych
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek A1, pokój nr 3 i 4 


mgr Jan Bury  
pokój nr 3
tel.: +48 17 872 10 84
e-mail: jbury@ur.edu.p

mgr Sławomir Uliasz  
pokój nr 4
tel.: +48 17 872 12 72
e-mail: sluliasz@ur.edu.pl