Dział Administracyjnej Obsługi Senatu i Systemu POL-on

 

Dział Administracyjnej Obsługi Senatu i Systemu POL-on
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek A1, pokój nr 147
tel.: +48 17 872 29 00
e-mail: senat@ur.edu.pl
polon@ur.edu.pl

mgr Marzena Czyż-Karnas
tel.: +48 17 872 29 00
e-mail: mkarnas@ur.edu.pl

mgr Justyna Zięba
tel.: +48 17 872 29 00
e-mail: jzieba@ur.edu.pl