Dział Promocji

Dział Promocji
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek A1, pokój nr 153, 154
                 tel.: +48 17 872 10 26                
e-mail: promocja@ur.edu.pl
info@ur.edu.pl


Kierownik Działu
mgr Wioletta Wrona
pokój nr 153
tel.: +48 17 872 10 26
mgr Ewa Krzyżanowska
pokój nr 153
tel.: +48 17 872 10 26
e-mail: ekrzyzanowska@ur.edu.pl

Grafik - Fotograf
mgr Michał Święcicki
pokój nr 153
tel.: +48 17 872 13 89
e-mail: mswiecicki@ur.edu.pl

Pracownia wideo
mgr Bartosz Babelski
pokój nr 154tel.: +48 17 872 14 14e-mail: bbabelski@ur.edu.pl

Social media
Joanna Wilk
pokój nr 154
tel.: +48 17 872 14 14


Aby zamówić materiały reklamowe (dotyczy jednostek UR),
należy przygotować pismo adresowane do Działu Promocji,
z podaniem nazwy jednostki zamawiającej,
oraz nazwy i ilości zamawianych materiałów.
 
Zdjęcia archiwalne dotyczące życia naszej Uczelni znajdują się w Pracowni Zbiorów Specjalnych UR
tel.: +48 17 872 13 62