Wybitny młody naukowiec

Informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023 r. (konkurs SMN19)

 

Termin składania wniosku: od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Procedura aplikowania:

  1. Przed przystąpieniem do pisania wniosku należy zapoznać się z wytycznymi ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2023-r-konkurs-smn19
  2. Dostarczenie do Działu Nauki  załącznika nr 1 wraz z wymaganymi podpisami (Dyrektor Instytutu i Prorektor ds. Kolegium) zgodnie z zarządzeniem JM Rektora /uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/zarzadzenia-rektora-dotyczace-zglaszania-i-realiza/zarzadzenie-nr-1492022-rektora-ur
  3. Przesłanie wersji roboczej wniosku do Działu Nauki na adres mailowy: ewilusz@ur.edu.pl w celu weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów formalnych.
  4. Po pozytywnej weryfikacji i akceptacji wniosku pod kątem formalnym należy wygenerować wniosek do podpisu i ponownie odesłać do DN ewilusz@ur.edu.pl
  5. Podpisany wniosek należy wysłać w systemie osf do Ministerstwa.
  6. Wniosek musi mieć status ‘wysłany’.