Lista darczyńców

Muzeum dziękuje następującym osobom 
za przekazanie eksponatów:
 
mgr Maria Adamczyk
dr Anna Batiuk
Danuta Błędniak
prof. dr hab. Marian Bobran
prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak
inż. Ludwik Borowiec
mgr Ewa Busz
Janina Czajkowska
dr hab. prof. UR Waldemar Furmanek
mgr Marian Gajdek
lek. med. Barbara Gorajczyk-Kogut
JE ks. bp Kazimierz Górny
prof. dr hab. Tadeusz Hoff
dr Andrzej Jagusztyn
prof. dr hab. Czesław Jankiewicz
mgr Romuald Kalinowski
mgr Ryszard Kapica
dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski
dr hab. prof. UR Joanna Kostecka
dr hab. prof. UR Stanisław Krawczyk
mgr Krzysztof Kubala
prof. dr hab. Sylwester Makarski
prof. dr bab. Daniel Markowski
dr hab. prof. UR Maria Mora
ks. dr hab. prof. UR Stanisław Nabywaniec
mgr Stanisława Nalepa
Stanisława Opas 
mgr Zofia Pakosz
Janina Persowska-Kutuła
dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski
mgr Regina Reczek
dr Andrzej Rurak
mgr Henryk Rybak
Augustyn Rybka 
mgr Adam Rząsa
mgr Adam Szela
prof. dr hab. Jan Szreniawski
prof. dr hab. Elżbieta Ura
Alicja Urban
Janina Ungeheuer
prof. dr inż. Antoni Woźniacki
dr hab. prof. UR Zygmunt Wnuk
mgr Józef Zawiślak
mgr Marian Żurek
prof. dr hab. Mieczysław Żołnierczuk
mgr Barbara Bujwid
mgr Łukasz Cywiński
dr Beta Gumienny
dr Halina Gregorowicz-Cieślik
prof. Maria Górecka
prof. dr hab. Feliks Kiryk
prof. dr hab. Andrzej Kwolek
prof. dr hab. Andrzej Meissner
mgr Justyna Mokrzycka
prof. Tadeusz Nuckowski
dr hab. Marek Pokrywka
prof. Józef Szajna
dr Julian Skrzypiec
Janina Szczerba
mgr Grażyna Taradajko
prof. Marta Wierzbieniec
mgr Grażyna Trojan
prof. Tadeusz Gustaw Wiktor