Doktorant stypendysta - 19.02.2018

 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Rzeszowski– Rzeszów

 

Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant

 

Wymagania:

Ukończenie studiów magisterskich z biologii lub biotechnologii, status doktoranta. Doświadczenie w stosowaniu metod inżynierii genetycznej udokumentowana publikacjami. Umiejętność konstruowania wektorów bakteryjnych. Doświadczenie w pracy z drożdżami niekonwencjonalnymi.

Samodzielność i chęć doskonalenia warsztatu naukowego.

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, dyspozycyjność.

 

Opis zadań:

Badania naukowe w projekcie “Rola czynników transkrypcyjnych w regulacji metabolizmu oraz fermentacji glukozy i ksylozy u niekonwencjonalnych drożdży Ogataea polymorpha” pod kierunkiem prof. dr hab. Andriy Sybirnyy. Zadaniem doktoranta będzie klonowanie oraz analiza immunoprecypitacji chromatyny. Analizy statystyczne i udział w przygotowaniu publikacji naukowych.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

 

Termin składania ofert: 19 luty 2017, 16:00

 

Forma składania ofert: email

 

Warunki zatrudnienia:

Osoba na stanowisku stypendysty-doktoranta będzie otrzymywała stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie (jeden tysiąc zł), nie dłużej niż przez 24 miesiące trwania projektu od marca 2018.

 

Dodatkowe informacje:

  1. wymagane dokumenty:
  2. CV, w języku polskim lub angielskim
  3. list motywacyjny, uwzględniający wszystkie elementy wyszczególnione w wymaganiach, w języku polskim lub angielskim
  4. dorobek naukowy, doświadczenie w projektach, w języku polskim lub angielskim

 

Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."

Zgłoszenia należy kierować na adres: jruchala@univ.rzeszow.pl, o ważności oferty będzie decydować data jej wpłynięcia.

 

Wynik konkursu: mgr Roksolana Vasylyshyn