dla pracowników

Aby uzyskać dostęp do infrastruktury informatycznej należy wyrobić
legitymację pracowniczą.

 

Obiekty, w których można uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej UR: przy al. Rejtana, na Zalesiu oraz przy ul. Jałowego, Moniuszki, Ofiar Getta i Grunwaldzkiej

 

Zarządzenie nr 16/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.03.2014 r. w sprawie wydawania legitymacji pracowniczej pracownikom Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz określenia wzoru legitymacji.

 

 

 

 

Dostęp do infrastruktury informatycznej WiFi - dla pracowników UR - Dostęp do infrastruktury informatycznej - instrukcja dla pracowników UR