Klub Uczelniany AZS

wybory2.jpg [105.07 KB]

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego
zaprasza Członków Klubu do wzięcia udziału w

Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym

które odbędzie sięAuli Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej UR, ul, Cicha 2A

Termin 1: 12.12.2023 (wtorek),  godz. 17:00

Termin 2: 12.12.2023 (wtorek),  godz. 17:30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Współprzewodniczącego Zebrania
 3. Przyjęcie Porządku Obrad
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej
 5. Wybór Komisji :  
  - Mandatowej
  - Skrutacyjnej
  - Uchwał i Wniosków
 6. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania
 7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
 8. Sprawozdanie Klubowej Komisji Rewizyjnej
 9. Sprawozdanie Klubowego Sądu Koleżeńskiego
 10. Dyskusja
 11. Wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
 12. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
 13. Wybory:
  - Wybory Prezesa AZS UR
  - Wybory Zarządu Klubu Uczelnianego AZS UR
  - Wybory Klubowej Komisji Rewizyjnej
  - Wybory Klubowego Sądu Koleżeńskiego
  - Wybory Delegatów na środowiskowe Walne Zebranie AZS
  - Wybory Delegatów na krajowy Walny Zjazd AZS
 14. Przerwa (liczenie głosów)
 15. Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa, Zarządu, KKR i KSK
 16. Ogłoszenie wyników wyborów Delegatów KU AZS UR na Krajowy Zjazd AZS i Walne Zebranie Delegatów ZŚ AZS Rzeszów.
 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – przyjęcie Uchwał
 18. Zakończenie Walnego Zebrania