Welcome Centre

NAWA - narodowa agencja wymiany akademickiej

 

W dniu 28 czerwca 2023r., Zarządzeniem Rektora UR nr ZR 80/2023, utworzona została w strukturze organizacyjnej Biura Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia jednostka o nazwie „Welcome Centre”. Utworzenie jej jest częścią realizacji projektu pt. „UR Welcome – Zwiększenie stopnia Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Rzeszowskiego” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022).

Biuro Welcome Centre będzie odpowiedzialne za przyjmowanie i obsługę zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej, a także koordynację działań w zakresie promowania Uniwersytetu Rzeszowskiego na arenie międzynarodowej.

W latach 2023-2025 biuro Welcome Centre realizować będzie ww. projekt, dzięki któremu zostaną przeprowadzone działania związane z internacjonalizacją „w domu” polegające m.in. na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu komunikacji międzykulturowej dla przyjeżdżających studentów oraz pracowników UR, opracowaniu przewodnika w języku angielskim dla obcokrajowców studentów/doktorantów, wykonaniu oznaczeń budynków uczelni w języku angielskim, oraz zorganizowaniu międzynarodowych konferencji na Uniwersytecie Rzeszowskim z udziałem wybitnych zagranicznych naukowców.

Do zakresu zadań Welcome Centre należy kompleksowa obsługa przyjeżdżających z zagranicy studentów, doktorantów oraz kadry naukowej, w szczególności:

1. pomoc w kwestiach formalnych związanych z pobytem na Uniwersytecie Rzeszowskim, w tym, jeśli będzie tego wymagała sytuacja, wsparcie przy legalizacji pobytu w Polsce;

2. pomoc w zakwaterowaniu i transporcie;

3. współpraca z przedstawicielami Kolegiów oraz Szkoły Doktorskiej w zakresie organizacji wizyt naukowych naukowców z zagranicy;

4. zorganizowanie dnia zwiedzania kampusów Uniwersytetu Rzeszowskiego dla studentów zagranicznych;

5. inicjowanie spotkań, warsztatów dla członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, w tym w szczególności studentów zagranicznych,

6. zbieranie i przekazywanie gościom z zagranicy informacji na temat otwartych wydarzeń w mieście i regionie;

7. udzielanie osobom zainteresowanym informacji drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Kontakt
Tel. +48 725 750 705
Email: welcome@ur.edu.pl
Strona Welcome Center
Lokalizacja: pok. 264c i d, budynek A0, ul. S. Pigonia 1 (od grudnia 2023)