Dział Jakości i Akredytacji

 

Dział Jakości i Akredytacji
al. T. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Bud. A1 (parter), pok. 41, 42
tel.: +48 17 872 10 56
       + 48 17 872 10 45
       + 48 17 872 10 62
e-mail: jakosc@ur.edu.pl

 

 

Kierownik Działu
mgr Marta Jakubowska-Rząd
pokój 42
tel.: +48 17 872 10 56
e-mail: mjakubowska@ur.edu.pl


mgr inż. Stanisława Duda
pokój 41
tel.: +48 17 872 10 62
e-mail: sduda@ur.edu.pl

mgr Natalia Dudek
pokój 41
tel.: +48 17 872 10 62
e-mail: ndudek@ur.edu.pl

mgr Dorota Gieroń
pokój 41
tel.: +48 17 872 10 45
e-mail: dgieron@ur.edu.pl

mgr Ewa Halik-Siedlarz
pokój 41
tel.: +48 17 872 10 45
e-mail: ehalik@ur.edu.pl