Doktorant - stypendysta 2 - 14.10.2019

Nazwa jednostki: Uniwersytet Rzeszowski– Rzeszów,
Nazwa stanowiska: PhD Student/ Stypendysta-doktorant
Wymagania:

Ukończenie studiów magisterskich z biologii lub biotechnologii, status doktoranta.
Doświadczenie w stosowaniu metod inżynierii genetycznej udokumentowane publikacjami oraz wystąpieniami ustnymi lub plakatowymi na konferencjach naukowych. Umiejętność konstruowania wektorów bakteryjnych. Doświadczenie w pracy z drożdżami niekonwencjonalnymi.

Samodzielność i chęć doskonalenia warsztatu naukowego.

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, dyspozycyjność.

Opis zadań:

Badania naukowe w projekcie “Mechanizmy regulatorowe zaangażowane w nadprodukcję ryboflawiny u flawinogennych drożdży Candida famata” pod kierunkiem prof. dr hab. Andriy Sybirnyy.

Zadaniem doktoranta będzie uczestnictwo w anotacji genomu drożdży C. famata, ich hodowla oraz biochemiczna analiza skonstruowanych szczepów.

Analizy statystyczne i udział w przygotowaniu publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 14 października 2019, 12:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

 

Osoba na stanowisku stypendysty-doktoranta będzie otrzymywała stypendium w wysokości 1200 zł miesięcznie (jeden tysiąc dwieście zł), nie dłużej niż przez 25 miesięcy trwania projektu od listopada 2019.

Dodatkowe informacje:

 • wymagane dokumenty:
  1. kopia dyplomu potwierdzająca ukończenie studiów wyższych
  2. oświadczenie potwierdzające status doktoranta
  3. CV, w języku polskim lub angielskim
  4. list motywacyjny, uwzględniający wszystkie elementy wyszczególnione w wymaganiach, w języku polskim lub angielskim
  5. dorobek naukowy, doświadczenie w projektach, w języku polskim lub angielskim

Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."


Zgłoszenia należy kierować na adres: jruchala@ur.edu.pl, o ważności oferty będzie decydować data jej wpływu.

Wynik konkursu:

Mgr Yana O. Petrovska