Energetyka

 

energetyka_1.png [128.53 KB]     Oferty UR z branży energetycznej

 

Ogniwo fotowoltaiczne oraz sposób wytwarzania ogniwa fotowoltaicznego 

 

Sposób modyfikacji pelletu opałowego z biomasy 

 

Sposób sterowania reżimem temperaturowym instalacji solarnej dla podgrzewania wody