Rada Nadzorująca

 

Członkowie Rady Nadzorującej UCTT:

  • dr hab. n.med.inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR Kolegium Nauk Medycznych – Przewodnicząca Rady Nadzorującej UCTT  
  • dr inż. Kazimierz Cyran, Kolegium Nauk Społecznych  
  • dr Jarosław Kinal Kolegium Nauk Humanistycznych
  • dr Dariusz Płoch, Kolegium Nauk Przyrodniczych    

 

Regulamin Rady Nadzorującej UCTT

Zarządzenie Rektora UR nr 129