O eduroam

Co to jest eduroam?O eduroam
eduroam (EDUcation ROAMing) to międzynarodowy projekt, którego założeniem jest umożliwienie użytkownikowi uzyskania połączenia do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej na terenie dowolnej instytucji naukowej biorącej udział w projekcie. Usługa skierowana jest przede wszystkim do studentów i pracowników uczelni wyższych oraz jednostek naukowych.


Kto może korzystać z sieci eduroam?

  • studenci i doktoranci Uniwersytetu Rzeszowskiego posiadający legitymację studencką/doktorancką
  • pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego posiadający legitymację pracowniczą
  • użytkownicy z innych jednostek uczestniczących w projekcie EDUROAM


Jak korzystać z sieci eduroam?
Warunkiem koniecznym do korzystania z usługi eduroam w Uniwersytecie Rzeszowskim jest:

  1. Posiadanie aktywnego konta
  2. Zapoznanie i zaakceptowanie regulaminu USK UR na stronie https://konto.ur.edu.pl lub na rozmieszczonych w poszczególnych budynkach kioskach informacyjnych (Infoboxy),
  3. Skonfigurowanie odpowiednio profilu połączenia sieci bezprzewodowej zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w zakładce Konfiguracja.


Użytkownicy innych instytucji biorących udział w projekcie eduroam powinni korzystać z ustawień jednostki macierzystej. Logowanie do sieci eduroam odbywa się za pomocą konta z jednostki macierzystej.


Wymagania techniczne
Do korzystania z sieci eduroam potrzebny jest komputer lub inne urządzenie posiadające bezprzewodową kartę sieciową obsługującą jeden ze standardów: 802.11b, 802.11g lub 802.11n oraz system operacyjny posiadający suplikanta 802.1x wspierającego uwierzytelnienie WPA i szyfrowanie TKIP lub AES (np. Windows 7).