Bezobsługowe Centra Wydruku (BCW) na Uniwersytecie Rzeszowskim

Bezobsługowe Centra Wydruku (BCW)
na Uniwersytecie Rzeszowskim

Lokalizacje BCW na Uniwersytecie Rzeszowskim:

  • Budynek A1, parter niedaleko głównego wejścia od strony ul. Rejtana, ceny od 3gr/str

System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej UR - informacje

Jak korzystać z Bezobsługowego Centrum Wydruku?

Aby skorzystać z możliwości BCW musisz użyć aktywnej legitymacji studenckiej. Proces aktywacji przeprowadzany jest przy pierwszym włożeniu legitymacji do czytnika i może być wykonany na wszystkich kioskach.

Numer PIN, który nadasz w procesie aktywacji będzie chronił dostępu do Twojej legitymacji studenckiej, a hasło będzie Ci służyło do logowania do kiosku oraz do strony www.ocamp.univ.rzeszow.pl.

Proces aktywacji legitymacji studenckiej został opisany dokładniej w zakładce Instrukcje.

W BCW działają tylko legitymacje nowego typu (patrz ilustracja poniżej). Obsługa kart starego typu przewidywana jest w najbliższej przyszłości.

System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej UR - informacje
Rys. 1. Legitymacja starego typu (obecnie nie działa w BCW)

System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej UR - informacje
Rys. 2. Legitymacja nowego typu (działa w BCW)