Przeglądarka internetowa

  • Przed wejściem na stronę, należy uważnie przeanalizować jej adres pod kątem podejrzanych „literówek” (np. zamiast „microsoft” „microsaft”) i unikać otwierania takich stron.
  • Przed wpisaniem loginu i hasła na stronie sprawdzić jej autentyczność, sprawdzając czy adres zaczyna się od https://, czy nie występują w nim literówki, czy strona nie wygląda podejrzanie (np. nieznane logo, podejrzane podpisy i reklamy).
  • Należy unikać instalowania w przeglądarkach zbędnych wtyczek, akceleratorów, dodatkowych gadżetów. Koniecznie należy aktualizować działające wtyczki.