Doktorant - stypendysta - 26.09.2018

Nazwa jednostki: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Archeologii –  Rzeszów

 

Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant/uczestnik seminariów doktoranckich (4 etaty)

 

Wymagania:

 1. Ukończenie studiów magisterskich z archeologii i potwierdzony status doktoranta lub uczestnika seminariów doktoranckich (w takim przypadku otwarty przewód doktorski) wraz z opinią opiekuna naukowego lub promotora.
 2. Udokumentowane doświadczenie terenowe (preferowane posiadanie uprawnień do kierowania pracami wykopaliskowymi na stanowisku archeologicznym, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
 3. Dorobek naukowy – publikacje, czynny udział w konferencjach.
 4. Zaangażowanie w prace badawcze (wykopaliska, badania powierzchniowe) i wiążąca się z tym pełna dyspozycyjność oraz zamiłowanie do prac terenowych.
 5. Zainteresowania badawcze dotyczące młodszych okresów prahistorycznych (epoka brązu- epoka żelaza).
 6. Znajomość nowych metod dokumentacji terenowej (Total Station, GIS).
 7. Ze względu na specyfikę tematyki preferowana znajomość języka rosyjskiego/ukraińskiego.

 

Opis zadań:

Udział w pracach terenowych, opracowaniach wyników badań i częściowe przygotowywanie do druku publikacji źródłowych w projekcie „Na granicy dwóch światów. Aglomeracja chotyniecka scytyjskiego kręgu kulturowego – etap I: badania terenowe” pod kierunkiem prof. dra hab. Sylwester Czopka. Zadaniem doktorantów będzie wycinkowe  kierowanie pracami badawczymi, inwentaryzowanie materiału zabytkowego i jego opracowanie (rysunki, zestawienia, analizy).

 

Typ konkursu NCN: OPUS – HS

 

Termin składania ofert:  26 września  2018, 16:00

 

Forma składania ofert: email

 

Warunki zatrudnienia:

Osoba na stanowisku stypendysty-doktoranta będzie otrzymywała stypendium w wysokości 3000 zł miesięcznie (trzy tysiące zł), przez  okres 12 miesięcy od października 2018 (z możliwością przedłużenia stypendium
o 6 miesięcy).

 

Dodatkowe informacje:

 1. wymagane dokumenty:
 1. CV, w języku polskim,
 2. list motywacyjny, uwzględniający wszystkie elementy wyszczególnione w wymaganiach, w języku polskim,
 3. zaświadczenie o statusie doktoranta lub uczestnika seminarium doktorskiego (w takim przypadku zaświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim),
 4. wykaz  publikacji i udziału w konferencjach,
 5. wykaz przeprowadzonych samodzielnie badań wykopaliskowych  (lub udziału w badaniach kierowanych przez innych archeologów wraz z opiniami kierowników wykopalisk).  
 1. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)".

Zgłoszenia należy kierować na adres: katarzyna.trybala@archeologia.rzeszow.pl, o ważności oferty będzie decydować data jej wpłynięcia.

 

Wyniki konkursu:

 1. mgr Marcin Burghardt
 2. mgr Wojciech Rajpold
 3. mgr Tomasz Tokarczyk
 4. mgr Ewelina Ocadryga-Tokarczyk