Linki

RZĄDOWE


Prezydent RP
Centrum Informacyjne Rządu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sejm RP
Senat RP
Trybunał Konstytucyjny RP
GUS


Rzeczpospolita Polska na stronach WWW


Polska Strona Główna
Polska On Line


UNIWERSYTECKIE


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski
Katolicki Uniwersytet Lubelski


NAUKOWE


Polska Akademia Nauk
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna
Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety
 

BIBLIOTEKI

Biblioteka Narodowa
Biblioteki w Polsce


Przepisy prawne obowiązujące wyższe uczelnie publiczne