Wystawa "Skarby AGH. Fotogramy okazów minerologicznych". Wrzesień - Listopad 2008 r

Wystawa "Odkrywanie antycznej stolicy Cypru" połączona z wykładem prof. dr hab. Wiktora Andrzeja Daszewskiego. Współorganizatorami wystawy byli: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego oraz Instytut Archeologii UR. Wystawa wypożyczona z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego Grudzień 2008 - Styczeń 2009