Instrukcja logowania dla doktorantów

 

Z usługi Microsoft 365 (dawniej Office 365) mogą korzystać doktoranci Uniwersytetu Rzeszowskiego posiadający ważną i aktywowaną Elektroniczną Legitymację Doktoranta.

Strona logowania: https://www.office.com/

Login do usługi Microsoft 365 jest tworzony według wzoru: [login]@dokt.ur.edu.pl gdzie [login] oznacza nazwę wykorzystywaną w systemie Wirtualna Uczelnia - najczęściej (choć nie zawsze) jest to połączenie całego imienia i pierwszej litery nazwiska. Na przykład login do usługi Microsoft 365 Anny  Nowak może mieć postać: annan@dokt.ur.edu.pl

Hasłem do usługi Microsoft 365 jest hasło wykorzystywane w systemie Wirtualna Uczelnia.

Hasło do Wirtualnej Uczelni można zresetować na stronie: https://konto.ur.edu.pl
Uwaga: po zresetowaniu hasła na powyższej stronie zostanie ono przeniesione do usługi Microsoft 365 po ok. 30 minutach.

Kontakt w przypadku wystąpienia problemów związanych z logowaniem do usługi Microsoft 365:

e-mail: office365@ur.edu.pl

W celu ułatwienia obsługi proszę podawać w korespondencji numer swojej legitymacji doktoranta.