Rachunek bankowy UR

 

Aktualny numer rachunku bieżącego w formacie IBAN Uniwersytetu Rzeszowskiego:

PL 90 1240 2614 1111 0000 3970 2135 - PLN
PL 43 1240 6292 1978 0011 0187 0752 - EURO

BANK PEKAO SA

Ul. Grzybowska 53/57
00 - 844 Warszawa
skr. poczt 1008
IBAN: PL
KOD BIC: PKOPPLPW