Rachunek bankowy UR

Aktualny numer rachunku bieżącego w formacie IBAN Uniwersytetu Rzeszowskiego:

PL 90 1240 2614 1111 0000 3970 2135 - PLN


PL 43 1240 6292 1978 0011 0187 0752 - EURO

BANK PEKAO SA
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Ul. Żubra 1
01-066 Warszawa
IBAN: PL
KOD BIC: PKOPPLPW