Doktorant - stypendysta - 30.10.2017

 • Zakład Biochemii Analitycznej WBR UR poszukuje DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Rzeszów, 01.10.2017 r.

Zakład Biochemii Analitycznej WBR UR poszukuje DOKTORANTA-DOKTORANTKI/STYPENDYSTY-STYPENDYSTKI do realizacji projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule:"Antyoksydanty nanocząsteczkowe: biologiczne podstawy potencjalnej terapii celowanej chorób neurodegeneracyjnych" (Typ konkursu: SONATA BIS-ST).

Opis zadań:

Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie) biotechnologiczne, biologiczne lub pokrewne;
 • bardzo dobra znajomość technik pracy aseptycznej, szczególnie w prowadzeniu kultur komórkowych in vitro;
 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórek ssaczych (warunek konieczny)
 • znajomość technik immunoenzymatycznych;
 • znajomość technik biologii molekularnej, inżynierii genetycznej;
 • umiejętność pracy z literaturą naukową;
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 • oczekiwana samodzielność, umiejętność pracy w zespole, a także zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy badawczej;
 • znajomość MS Office;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz dobra organizacja czasu pracy;
 • otwartość na nowe zadania, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • stypendium 2500 PLN na okres 12 miesiące;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności

Wymagane dokumenty:

 • podanie/list motywacyjny;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • minimum jedna opinia pracownika naukowego potwierdzająca kwalifikacje kandydata, zawierająca dane kontaktowe

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert do: 30.10.2017

w formie papierowej:

dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz prof. UR
Zakład Biochemii Analitycznej
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów

lub w formie elektronicznej (preferowana forma):

isadowska@poczta.fm)


Wynik konkursu:

1 stanowisko: inż. Monika Pichla

2 stanowisko: mgr inż. Natalia Pieńkowska