Ochrona Środowiska

 

Ochrona_rodowiska_1.png [134.85 KB]     Oferty UR z branży ochrony środowiska

 

Sposób degradacji dichlorodifenylotrichloroetanu /DDT/ w glebie i innych materiałach sypkich oraz urządzenie do realizacji tego sposobu

 

Sposób degradacji pestycydów w glebie i innych materiałach sypkich oraz urządzenie do realizacji tego sposobu

 

Sposób przygotowania próbek materiału roślinnego i gleby do analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

 

Sposób sorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych

 

Sposób wytwarzania nawozu wieloskładnikowego o kontrolowanym uwalnianiu składników 

 

Sposób wytwarzania rozpuszczalnego nawozu 

 

Urządzenie do ozonowania osadu ściekowego

 

Warstwowa granula nawozowa