Doktorant w Szkole Doktorskiej NCN - NZ9 - 02.08.2023