Cele i zadania UCI

UNIWERSYTECKIE CENTRUM INFORMATYZACJI
(wraz z Biurem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią )

Do zadań Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji UCI będzie należało:

 • doradztwo informatyczne na rzecz jednostek organizacyjnych uczelni,
 • prowadzenie prac rozwojowych,
 • obsługa posiadanej bazy sprzętowo - programowej,
 • organizacja szkoleń informatycznych dla pracowników,
 • koordynacja wszelkich działań w zakresie:
  • tworzenia jednolitego systemu informatycznego zarządzania,
  • eksploatacji sieci komputerowych oraz ich administrowania,
  • wprowadzenia jednolitego standardu sprzętu i oprogramowania,
  • szeroko ujmowanego rozwoju komputeryzacji uniwersytetu,
 • techniczna obsługa serwisu informatycznego uniwersytetu,
 • świadczenie pomocy technicznej w rozwoju sieci komputerowej,

UCI jest jednostką integrującą ogólnouczelnianą działalność w zakresie informatyzacji i komputeryzacji, w skład której wejdą:

 1. Sekcja Aplikacji Komputerowych (zajmie się obsługą informatyczną uczelni). Do jego zadań należy obsługa ogólnouniwersyteckich systemów wspomagających zarządzanie uczelnią zarówno w administracji centralnej, jak i w jednostkach uczelnianych SAK będzie wdrażać uniwersyteckie systemy informatyczne oraz wspierać ich obsługę we wszystkich jednostkach dydaktycznych i administracyjnych UR.
 2. Sekcja Zarządzania Sieciami Komputerowymi (zajmie się obsługą informatyczną uczelni). Do jego zadań należy obsługa sieci administracyjnej
 3. Sekcja Oprogramowania i Licencji (zajmie się dystrybucją licencji na podstawie zamówień jednostki)

Biuro Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią zajmie się wdrożeniem na Uniwersytecie zintegrowanego systemu zarządzania oraz jego utrzymaniem i aktualizacją.