Cele i zadania UCI

Do zadań Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji UCI będzie należało:

 • doradztwo informatyczne na rzecz jednostek organizacyjnych uczelni,
 • prowadzenie prac rozwojowych,
 • obsługa posiadanej bazy sprzętowo - programowej,
 • organizacja szkoleń informatycznych dla pracowników,
 • koordynacja wszelkich działań w zakresie:
  • tworzenia jednolitego systemu informatycznego zarządzania,
  • eksploatacji sieci komputerowych oraz ich administrowania,
  • wprowadzenia jednolitego standardu sprzętu i oprogramowania,
  • szeroko ujmowanego rozwoju komputeryzacji uniwersytetu,
 • techniczna obsługa serwisu informatycznego uniwersytetu,
 • świadczenie pomocy technicznej w rozwoju sieci komputerowej,