Wystawa z okazji 70. rocznicy strajków chłopskich w 1937 r. Październik-listopad 2007.