Dział Spraw Osobowych

 

Dział Spraw Osobowych
 al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel./fax: +48 17 872 10 41
e-mail: kadry@ur.edu.pl

 

Kierownik Działu
mgr Danuta Dziadek
+48 17 872 10 20

pokój nr 14a

mgr Zofia Makarska

inż. Bożena Małek

 

+48 17 872 11 42

 

pokój nr 14

mgr inż. Monika Wilk

mgr Izabela Rzepka

mgr inż. Edyta Pastwa

+48 17 872 10 43

pokój nr 17

mgr Katarzyna Łach – Z- ca Kierownika

mgr Maria Walat

+48 17 872 10 41

pokój nr 18

Krystyna Lorenc

mgr inż. Katarzyna Półchłopek

mgr Joanna Sypień

mgr Justyna Olbrycht

+48 17 872 10 42

pokój nr 26

Elżbieta Mazur Niemiec

mgr Ewelina Kurpiel

+48 17 872 11 11